Camí d'aprenentatge de serveis web

Què són els serveis web?

Els serveis web són components d'aplicació distribuïts que estan disponibles des de l'exterior. Podeu utilitzar-los per a integrar aplicacions d'ordinador que estiguin escrites en llenguatges diferents i executar-les en diferents plataformes. Els serveis web són independents del llenguatges i plataforma, ja que els distribuïdors han estat d'acord en estàndards comuns de serveis web.

Les aplicacions de serveis web estan desplegades en servidors d'aplicacions Java, com GlassFish / Sun Java System Application Server.

Aquesta pàgina proporciona enllaços a diversos documents de NetBeans i a recursos que poden ajudar-vos a aprendre com desenvolupar aplicacions EJB i serveis web amb l'IDE NetBeans.

get support for the NetBeans

Support