Camí d'aprenentatge de serveis web

Què són els serveis web?

Els serveis web són components d'aplicació distribuïts que estan disponibles des de l'exterior. Podeu utilitzar-los per a integrar aplicacions d'ordinador que estiguin escrites en llenguatges diferents i executar-les en diferents plataformes. Els serveis web són independents del llenguatges i plataforma, ja que els distribuïdors han estat d'acord en estàndards comuns de serveis web.

Les aplicacions de serveis web estan desplegades en servidors d'aplicacions Java, com GlassFish / Sun Java System Application Server.

Aquesta pàgina proporciona enllaços a diversos documents de NetBeans i a recursos que poden ajudar-vos a aprendre com desenvolupar aplicacions EJB i serveis web amb l'IDE NetBeans.

Bookmark this page

del.icio.us furl slashdot technorati digg
get support for the NetBeans

Support


By use of this website, you agree to the NetBeans Policies and Terms of Use. © 2018, Oracle Corporation and/or its affiliates. Sponsored by Oracle logo