Integració amb eines i serveis externs

Per a facilitar el desenvolupament de diversos tipus d'aplicacions, l'IDE NetBeans proporciona integració amb algunes eines i serveis externs. Els recursos llistats a continuació us ajudaran a com configurar i utilitzar cada eina i servei, per exemple, connectar a bases de dades, gestionar el vostre codi font mitjançant un sistema de control de versions, i utilitzar característiques corporatives disponibles a través del projecte Kenai.

Screencasts

get support for the NetBeans

Support