Camí d'aprenentatge plataforma NetBeans

Què és la plataforma NetBeans?

La plataforma NetBeans és un ampli framework basat en Swing, amb el qual podeu basar les vostres grans aplicacions d'escriptori. L'IDE per si mateix està basat en la plataforma NetBeans. La plataforma conté APIs que simplifiquen en maneig de finestres, accions, fitxers, i d'altres coses típiques en aplicacions.

Cada una de les diferents característiques de l'aplicació de la plataforma NetBeans, poden proporcionar-se amb un mòdul NetBeans diferent, el qual es pot comparar a una extensió. Un mòdul NetBeans és un grup de classes Java que proporcionen una aplicació amb característiques específiques.

També podeu crear mòduls per al mateix NetBeans. Per exemple, podeu escriure els vostres mòduls que proporcionin tecnologies en estat d'art als usuaris de l'IDE NetBeans. Alternativament, podeu crear un mòdul que proporcioni característiques addicionals a l'editor.

Guies d'aprenentatge i Articles

Aplicacions construïdes en la plataforma NetBeans

Trets Fonamentals de la plataforma NetBeans

APIS de NetBeans pel desenvolupament o expansió d'un editor

APIs de NetBeans per a la visualització de dades

APIs miscel·lànies de NetBeans

get support for the NetBeans

Support