Camí d'aprenentatge PHP

Desenvolupant aplicacions PHP en l'IDE NetBeans

A sota hi han alguns recursos que utilitzen l'IDE NetBeans per a desenvolupar aplicacions PHP. El suport de l'IDE NetBeans per al desenvolupament PHP està evolucionant de forma ràpida. Vegeu el Blog de NetBeans per a PHP per a l'última informació.

Tutorials and Articles

Configuring Your Environment for PHP Development

Testing and Debugging

Frameworks

General PHP Tutorials

Creating a Database Driven Application With PHP

get support for the NetBeans

Support