Camí d'aprenentatge per a tecnologies d'aplicacions Java ME i JavaFX per a dispositius mòbils

Què és una aplicació mòbil?

La majoria de les aplicacions mòbils utilitzen la plataforma Java ME (Java Micro Edition), la qual va ser desenvolupada per a petits dispositius com els telèfons i els aparells pel damunt del televisor (STP, de l'anglès set-top boxes). Java ME utilitza un subconjunt inferior, escalat dels components de Java SE, màquines virtuals i APIs. Aquest també defineix APIs que són especifiques segons el fabricant dels dispositius mòbils i empotrats. NetBeans Java ME suporta les dos bases de configuració de la plataforma Java ME, CLDC i CDC.

  • CLDC (Connected Limited Device Configuration), és per a dispositius que tenen menys memòria i menys potència de processament que els dispositius basats en CDC. MIDP (Mobile Information Device Profile), està basat en CLDC, en tot el món s'utilitzen més de dos bilions de dispositius MIDP.
  • CDC, de l'angles Connected Device Configuration, és per a dispositius amb millors memòries, potències de processament i connectivitats cap a la xarxa, com els smart-phones, aparells pel damunt del televisor (STB), i servidors i dispositius empotrats.

Addicionalment, també podeu desenvolupar aplicacions per a la nova plataforma JavaFX per a proporcionar experiències d'usuari similars a les de l'escriptori, la web, els telèfons, els televisors, i altres dispositius. Podeu aprendre quant al desenvolupament d'aplicacions JavaFX en l'IDE NetBeans al Centre de desenvolupadors JavaFX i donant un cop d'ull als següent exemples JavaFX.

Documents aportats per la comunitat

Altres recursos

Recursos de la comunitat mòbil de NetBeans

Blogs de desenvolupadors de Java ME

Llocs relacionats amb Java ME

get support for the NetBeans

Support