Camí d'aprenentatge del desenvolupament general de Java

Què és una aplicació Java SE?

Una aplicació Java SE és una aplicació escrita en la plataforma Java, edició estàndard (Java SE). Les mateixes aplicacions Java SE sense modificar-se poden executar-se en la majoria d'ordinadors, tant en ordinadors amb sistemes operatius Microsoft Windows, Solaris, Linux, o MacOS X. La clau d'aquesta portabilitat d'aplicacions és l'entorn d'execució Java, el qual no és cap sobrecàrrega per a la majoria dels sistemes operatius, incloent tots els citats anteriorment.

Addicionalment per a començar una aplicació d'escriptori multi-plataforma, la plataforma Java SE és la base per a altres tècniques com la plataforma Java, edició empresarial (Java EE). Per exemple, potser us podeu trobar escrivint un codi Java que proporcioni la lògica del servidor de rerefons per a una aplicació web empresarial.

Getting Started

   
get support for the NetBeans

Support