Camí d'aprenentatge d'aplicacions C/C++

Desenvolupant aplicacions C i C++

Quant instal·leu l'IDE NetBeans amb suport C/C++, l'IDE inclou els tipus de projectes per a C i C++, així com les plantilles adequades. Podeu crear aplicacions C/C++ amb biblioteques estàtiques i dinàmiques, i també podeu crear projectes C/C++ des de fonts existents. El sagnat, el completament, i el ressaltat de la sintaxi per al codi en C i C++ en l'editor, està perfectament integrat amb el depurador GNU gdb.

En l'IDE NetBeans 6.8, noves característiques en C/C++ inclouen l'ús nou d'E/S i eines d'anàlisi de microestat en fils d'execució, millora en la còpia en projectes remots, millores en les eines d'anàlisis ja existents.

Bookmark this page

del.icio.us furl slashdot technorati digg
get support for the NetBeans

Support


By use of this website, you agree to the NetBeans Policies and Terms of Use. © 2018, Oracle Corporation and/or its affiliates. Sponsored by Oracle logo