Assistència de codi en d'editor Java de l'IDE NetBeans: Una guia de referència

El propòsit de qualsevol entorn de desenvolupament integrat (IDE) és maximitzar la productivitat i els suport al desenvolupament sense traves des d'una eina senzilla. Aquest document de referència descriu les característiques útils d'assistència de codi, opcions personalitzables, i les capacitats de navegació de l'editor Java de l'IDE NetBeans. Moltes d'aquestes característiques han estat disponibles en altres versions anteriors de l'IDE NetBeans 6.8, aquesta guia ha estat escrita i verificada un altre cop per al últim llançament, el qual és l'IDE NetBeans 6.8.

Continguts

El contingut d'aquesta pàgina s'aplica al IDE NetBeans 6.8

Per completar aquesta guia d'aprenentatge, necessiteu el programari i recursos llistats en la següent taula.

Programari o recurs Versió necessària
IDE NetBeans versió 6.8 (descàrrega Java)
Kit de desenvolupament de Java(JDK) versió 6 o
versió 5

Auto-completat de codi perspicaç

L'editor de Java de l'IDE NetBeans us ajuda a completar ràpidament i generar codi per mitjà de la característica d'auto-completat de codi En un sentit general, l'auto-completat de codi és molt útil quan voleu omplir el codi que falta, observar les opcions disponibles en el context de la vostra aplicació, i generar blocs de codi quant es necessitin. Vegeu a continuació exemples de com utilitzar l'auto-completat de codi.

Invocant l'auto-completat de codi

Imatge que mostra la caixa d'auto-completat de codi

Premeu Ctrl-Espai (o seleccioneu Codi > Auto-completar codi des del menú principal) per obrir la caixa d'auto-completat de codi. Mentre esteu escrivint, el llistat reduït de suggeriments. Els suggeriments llistats inclouen aquells importats al vostre fitxer de codi i els símbols del paquet java.lang.

Per personalitzar les preferències d'auto-completat de codi, seleccioneu Eines > Opcions > Editor > Auto-completat de codi.

Per exemple, podeu establir la finestra d'auto-completat de codi a emergir tant de forma automàtica o únicament quant sigui necessari. En la pestanya d'auto-completat de codi, seleccionar la casella Finestra emergent auto-completat, per invocar automàticament la finestra d'auto-completat de codi quant estigueu escrivint certs caràcters. El caràcter predeterminat és ".", però podeu afegir els vostres propis caràcters.

Per afegir caràcters que invoquin la finestra d'auto-completat, seleccioneu Java des del llistat desplegable d'Idioma, i escriviu els vostres caràcters al camp Activadors auto-emergir per Java La finestra d'auto-completat de codi emergirà cada cop que escriviu els caràcters especificats.

Quan la casella de selecció Finestra emergent auto-completat, està deshabilitada, necessiteu prémer Ctrl-Espai cada cop que vulgueu utilitzar l'auto-completat de codi.

Suggeriments perspicaços al principi

Imatge que mostra la caixa d'auto-completat de codi amb suggeriments perspicaços.

En el IDE NetBeans, l'auto-completat de codi de Java és "perspicaç", això significa que tots els suggeriments que són més rellevants pel context del vostre codi són mostrats al principi, per damunt de la línia negra de la finestra d'auto-completat de codi.

En l'exemple de l'esquerra, l'editor suggereix la inserció del constructor LinkedHashMap del paquet java.util.

Si el suggeriment "perspicaç" no és cap dels que voleu, premeu Ctrl-Espai un altre com per visualitzar tot el llistat.

Auto-completant paraules

Imatge que mostra l'auto-completat de paraules

Utilitzeu l'auto-completat de codi (Ctrl-Espai) per completar paraules al vostre codi. L'editor analitza el context i suggereix les paraules més rellevants.

En l'exemple de l'esquerra, la classe ColorChooserDemo amplia la classe JPanel. Podeu afegir ràpidament la paraula extends des dels elements suggerits.

Suggerint noms per a variables i camps

Imatge que mostra l'auto-completat de noms i camps.

Quant esteu afegint una nova variable o nou camp, utilitzeu l'auto-completat de codi (Ctrl-Espai) per afegir un nom que coincideixi amb el seu tipus.

Escriviu un prefix pel nou nom, premeu Ctr-Space i seleccioneu el nom que voleu utilitzar dels noms suggerits.

Suggerint paràmetres

Imatge que mostra els suggeriments per formats de paràmetre.

L'editor s'imagina les variables, els mètodes o els camps, pels paràmetres i mostra els suggeriment en una caixa emergent.

Per exemple, quant seleccioneu un mètode des de la finestra d'auto-completat de codi el qual té un o més arguments, L'editor ressalta el primer argument i mostra un consell suggerint el format per aquest argument. Per a desplaçar al següent argument, premeu les tecles Tabulador o Retorn.

Podeu invocar els consells amb els paràmetres del mètode tot prement Ctrl-P (o Codi > Mostrar paràmetres mètode) en qualsevol moment.

Auto-completat de prefix comú

Imatge que mostra l'auto-completat de prefixes.

Podeu utilitzar la tecla Tabulador per omplir ràpidament amb els prefixes més freqüentment utilitzats i amb senzills suggeriments.

Per comprovar com funciona aquesta característica, intenteu d'escriure el següent:

 1. Escriviu System.out.p i espereu que l'auto-completat de codi mostri tots els camps i mètodes que comencin amb "p." tots els suggeriments estaran relacionats amb "print."
 2. Premeu la tecla Tabulador i l'editor omplirà automàticament amb "print".
  Podeu continuar i escriure "l" i, després de prémer Tabulador, "println" serà afegit.

En la finestra d'auto-completat de codi, les icones s'utilitzen per distingir membres diferents del llenguatge Java. Vegeu l'Apèndix A al final d'aquest document per visualitzar el significat d'aquestes icones.

principi

Gestionant importacions

Hi han diverses maneres de com podeu treballar amb les sentències d'importació. L'editor Java de l'IDE comprova constantment el vostre codi per a la correcta utilització de les sentències d'importació, i immediatament us adverteix quant es detecten classes sense importar o importacions sense utilitzar.

Imatge que mostra els suggeriments per a una sentència d'importació.

 

Quant es troba una classes sense importar, la marca d'error amb la icona bombeta d'error apareix al cantó del marge esquerra de l'IDE (aquest marge també és anomenat marge de símbol). Cliqueu a la marca d'error i seleccioneu si voleu afegir la importació que falta, o si voleu crear aquesta classe en el paquet actual.

Mentre esteu escrivint, premeu Ctrl-Majús-I (o seleccioneu Codi > Corregir importacions, des del menú) per afegir les sentències d'importació que hi falten.

Premeu Alt-Majús-I per afegir únicament una importació pel tipus al qual el cursor està situat.

 

Imatge que mostra l'addició automàtica de sentències d'importació.

Quant seleccioneu una classe des de la finestra d'auto-completat de codi, l'editor automàticament l'hi afegeix una sentència d'importació, per tant no us heu de preocupar per això.

Imatge que mostra l'eliminació automàtica d'importacions sense utilitzar.

Si hi han sentències d'importació sense utilitzar al vostre codi, premeu la marca d'error de la icona bombeta d'advertència en el marge del cantó esquerra de l'editor i seleccioneu treure una importació sense utilitzar, o bé treure totes les importacions sense utilitzar. En l'editor, les importacions sense utilitzar estan subratllades (per a més detalls vegeu la secció semàntica d'acoloriment).

Per a visualitzar ràpidament si el vostre codi conté importacions sense utilitzar o que hi falten, observeu les ratlles al cató del marge dret: les ratlles taronja marquem importacions sense utilitzar o que hi falten.

principi

Generant codi

Quant treballau en l'editor Java, podeu generar trossos de codi d'una de les dos maneres següents: per mitjà de l'auto-completat de codi, o des del quadre de diàleg de generació de codi. Anem a donar un cop d'ull a exemples senzills de generació automàtica de codi.

Utilitzant el quadre de diàleg de generació de codi

Imatge que mostra la generació de codi des del quadre de diàleg de generació de codi.

 

Premeu Alt-Ins (o seleccioneu Codi > Inserir codi) en qualsevol lloc de l'editor per inserir un constructor des dels quadre de diàleg de generació de codi. El llistat de suggeriments s'ajusta al context actual.

En l'exemple de l'esquerra, anem a generar un constructor per la classe Sample. Premeu Alt-Ins, seleccioneu el constructor des del quadre de generació de codi, i indiqueu els camps que s'inicialitzaran amb el constructor. L'editor generarà el constructor amb els paràmetres especificats.

En l'editor Java de l'IDE, podeu generar automàticament diversos constructors i totalitat de mètodes, sobreescriure i delegar mètodes, i propietats i més.

Utilitzant l'auto-completat

Imatge que mostra la generació de codi des de la finestra d'auto-completat de codi

També podeu generar codi des de la finestra d'auto-completat de codi. En aquest exemple, utilitzem el mateix tros de codi citat anteriorment per mostrar com podeu generar codi des de la finestra d'auto-completat de codi.

Premeu Ctrl-Espai per obrir la finestra d'auto-completat de codi i seleccioneu el següent element: Sample(String name, int number) - generar. L'editor genera un constructor amb els paràmetres especificats.

En la finestra d'auto-completat de codi, els constructors que es poden generar estan marcats amb la Icona de generació icona i la nota "generar". Per a més aclariments quant a aquestes icones, vegeu l'Apèndix A.

principi

Plantilles autònomes

Una plantilla autònoma és una peça pre-definida de codi que té una abreviatura associada amb ella. Vegeu els següents exemples que mostren con utilitzar les plantilles autònomes.

Utilitzant plantilles autònomes

Imatge que mostra la inserció d'una plantilla autònom des de la finestra d'auto-completat de codi

Les plantilles autònomes estàn marcades amb la icona Icona de platilla autònoma en la finestra d'auto-completat de codi.

Podeu fer una de les següents coses:

 • Seleccionar una plantilla des de la finestra d'auto-completat de codi i prémer Retorn, o bé
 • Escriure una abreviatura per aquesta plantilla i prémer la tecla que expandeix aquesta plantilla (Per defecte, Tabulador).

En la plantilla expandida, les parts editables es mostren amb caixes blaves. Utilitzeu la tecla Tabulador per a desplaçar-vos per les parts que necessiteu editar.

Afegint o editant plantilles autònomes

Imatge que mostra com personalitzar les plantilles autònomes.

Per personalitzar les plantilles autònomes:

 1. Seleccioneu Eines > Opcions > Editor > Plantilles de codi.
 2. Des del llistat desplegable de Llenguatge, seleccioneu Java. Es mostra el llistat d'abreviatures i plantilles associades.
 3. Utilitzeu els botons Nou i Treure per a afegir o treure plantilles del llistat. Per editar una plantilla existent, seleccioneu la plantilla i editeu el codi en el camp Text expandit sota el llistat.
 4. Seleccioneu la tecla que s'utilitzarà per expandir la plantilla. La tecla predeterminada és Tabulador.

Vegeu aquest document per a conèixer més quant a la sintaxis per escriure noves plantilles autònomes.

principi

Treballant amb Javadoc

Utilitzeu les següents característiques que faciliten l'escriptura de Javadoc pel vostre codi.

Mostrant Javadoc

Imatge que mostra la finestra Javadoc.

Situeu el cursor damunt d'un element i premeu Ctrl-Maj-Espai (o seleccioneu Codi > Mostrar documentació). Es mostra en una finestra emergent amb el Javadoc per aquest element.

En el menú principal de l'IDE, cliqueu a Finestra > Altres > Javadoc, per obrir la finestra Javadoc, en la qual la documentació és automàticament refrescada per la localització del vostre cursor.

 

 

 

Creant Stubs Javadoc

Situeu el cursor per damunt del mètode o classe que no tingui Javadoc, escriviu "/**", i premeu Retorn.

El IDE crea l'estructura esquelètica per a un comentari Javadoc omplert amb algun contingut. Si teniu la finestra Javadoc oberta, observareu els canvis automàticament quan escriviu.

 

Utilitzant indicacions Javadoc

El IDE mostra les indicacions quant falta Javadoc o es necessiten etiquetes Javadoc.

Cliqueu a la icona bombeta del cantó del marge esquerra de l'editor per corregir errors Javadoc.

Si no voleu visualitzar les indicacions relacionades amb Javadoc, seleccioneu Eines > Opcions > Editor > Indicacions, i netegeu la casella de selecció de Javadoc en el llistat de les indicacions que són mostrades.

Utilitzant auto-completat de codi per etiquetes Javadoc

L'auto-completat de codi està disponible per a etiquetes Javadoc.

Escriviu el símbol "@" i espereu mentre s'obre la finestra d'auto-completat de codi (depenent de les vostres preferències, potser necessiteu prémer Ctrl-Espai).

Generant Javadoc

Per generar Javadoc per un projecte, seleccioneu l'element del menú Execució > Generar Javadoc (o cliqueu amb el botó dret al projecte en la finestra de projectes, i seleccioneu Generar Javadoc) El IDE generarà el Javadoc i l'obrirà en una finestra de navegació separada.

En l'exemple de la dreta, podeu veure un exemple de sortida de la comanda Generar de Javadoc. Si hi han advertències o errors, també es mostren en aquesta finestra.

Per personalitzar les opcions de formatejament de Javadoc, cliqueu amb el botó dret al projecte i obriu el panell de documentació sota la categoria de Construcció. Per a més informació quant a les opcions d'aquest panell, cliqueu al botó d'Ajuda d'aquesta finestra.

Analitzant Javadoc

Per identificar els llocs on el vostre codi necessita comentaris Javadoc, i afegir ràpidament aquests comentaris, podeu utilitzar l'eina d'analitzador Javadoc disponible en l'editor Java.

Per analitzar i corregir comentaris Javadoc:

 1. Seleccioneu un projecte, un paquet, o un fitxer individual i seleccioneu Eines > Analitzar Javadoc, des del menú principal.
  La finestra de l'analitzador mostra els suggeriments per afegir o corregir comentaris Javadoc, depenent de l'àmbit de la vostra selecció.
 2. Seleccioneu una o diverses caselles on vulgueu corregir Javadoc i cliqueu al botó Corregir seleccionat.
 3. Cliqueu Anar a través dels problemes corregits i utilitzeu les fletxes amunt i abaix a l'actual per afegir els vostres comentaris. Això podria ser útil si heu seleccionat corregir diversos casos a la vegada i ara voleu tornar a els stubs.

principi

Utilitzant indicacions

Mentre esteu escrivint, L'editor Java comprova el vostre codi i proporciona suggeriments per com corregir els errors i navegar a través del codi. El següent exemple mostra els tipus d'indicacions que hi han disponibles a l'editor, i com es poden personalitzar.

Utilitzant indicacions per corregir codi

Per als errors de codi més comuns, podeu veure les indicacions al cantó del marge esquerra de l'editor. Les indicacions es mostren per a diversos tipus d'errors, com la falta de definició de camps i variables, problemes amb importacions, claus, i altres. Cliqueu la icona d'indicació i seleccioneu la indicació a afegir.

Les indicacions es mostren de forma automàtica per defecte. Tanmateix, si voleu veure totes les indicacions, seleccioneu Codi > Corregir codi (o premeu Alt+Retorn)

Per exemple, intenteu escrivint "myBoolean=true". L'editor detecta que la variable no està definida. Cliqueu a la icona d'indicació i veieu que l'editor us suggereix crear un camp, in paràmetre de mètode, o una variable local. Seleccionar

Personalitzant indicacions

Potser voler limitar el nombre de categories per a les quals es mostren indicacions. Feu això:

 1. Seleccioneu Eines > Opcions > Editor > Indicacions.
 2. Des del llistat desplegable de llenguatge, seleccioneu Java i visualitzeu el llistat d'elements pels quals es mostren indicacions (les seves caselles de selecció estan marcades)
 3. Per deshabilitar indicacions per algunes categories, netegeu les caselles de selecció adequades.

Nota: En la pestanya d'indicacions, podeu deshabilitar o limitar l'àmbit de dependència de l'escaneig (opció Escaneig de dependències) Aquests passos poden millorar significativament el rendiment de l'IDE.

El IDE detecta errors de compilació en els vostres fonts Java tot posicionant i re-compilant les classes que depenen el fitxer que esteu modificat (igualment si aquestes dependències estan en fitxers que no estiguin oberts en l'editor). Quant es troba un error de compilació, s'afegeixen distintius vermells als nodes del fitxer font, paquet o projecte. L'escaneig de dependències pot ser un consumidor de recursos i empitjorar el rendiment, especialment si treballeu en projectes enormes.

Per millorar el rendiment de l'IDE, podeu fer el següent:

 • Limitar l'àmbit de l'escaneig de dependències a la font arrel (cercar dependències únicament a l'arrel font on les classes modificades estan situades) o al projecte actual.
 • Deshabilitar l'escaneig de dependències. En aquest cas, l'IDE no escaneja dependències o actualitza els distintius d'error quan es modifica un fitxer.

Encerclar amb...

Podeu encerclar fàcilment els trossos del vostre codi amb diverses sentències, com for, while, if, try/catch, i altres.

Seleccioneu un bloc del vostre codi que vulgueu encerclar amb una sentència i cliqueu a la icona bombeta del canto del marge esquerra (o premeu Alt-Retorn). L'editor mostra un llistat de suggeriments des del qual seleccioneu la sentència que necessiteu.

Característiques generals d'edició

Formatació del codi

Seleccioneu Codi > Format, o bé premeu Alt-Maj-F per donar format a tot el fitxer o al codi seleccionat. El IDe dona format al codi en concordança amb les preferències de formatació especificades.

Per personalitzar les preferències de formatació pel codi Java:

 1. Seleccioneu Eines > Opcions > Editor > Formatació.
 2. Des del llistat desplegable de llenguatges, seleccioneu Java.
 3. Des del llistat desplegable de categoria, seleccioneu la categoria que vulgueu personalitzar. Per exemple, podeu personalitzar el número de línies en blanc, la mida de les tabulacions i sagnat, estil embolcallament, etc.
 4. Modifiqueu les regles per a la categoria seleccionada i pre-visualitzeu el resultat.

Inserint i ressaltant claus, claudàtors, i cometes

Per defecte, l'IDE automàticament insereix un nombre coincident de claus, claudàtors i cometes. Quant obriu un claudàtor i premeu Retorn, s'afegeix automàticament el claudàtor de tancament. Per (, [, ", i ', l'editor insereix el parell de claus pertinents.

Si, per alguna raó, aquesta característica estigués deshabilitada, habiliteu-la;

 1. Seleccioneu Eines > Opcions > Editor > Auto-completat de codi.
 2. Seleccioneu la casella Tancar automàticament els claudàtors.

L'editor també ressalta la correspondència de claus, claudàtors i cometes. Per exemple, situeu el cursor abans de qualsevol clau o claudàtor, si respectivament han estat aparellats correctament, ambdós seran ressaltats en groc. Les claus aïllades de qualsevol tipus són ressaltades amb vermell, i la marca d'error és mostrada al cantó del marge esquerra.

Per personalitzar els colors de ressaltat, seleccioneu Eines > Opcions > Tipus de lletra i colors > Ressaltat.

Replegament de codi

En l'editor Java, podeu expandir o contraure blocs de codi de forma ràpida, com la declaració de mètodes, comentaris Javadoc, sentències d'importació, etc. Els blocs que es poden contraure són mostrats amb línies grises amb els signes més/menys pròxims al cantó del marge esquerra de l'editor

 • La manera més senzilla de contraure un bloc de codi és clicar a les línies grises amb el símbol més del cantó esquerra del marge.
 • Per contraure tots els blocs de codi en un fitxer, cliqueu amb el botó dret en l'editor i seleccioneu Blocs de codi > Contraure tot, des del menú emergent.
 • Des del menú emergent Blocs de codi > Contraure tot, al fitxer podeu seleccionar contraure tots els comentaris Javadoc o tot el codi Java.
 • Podeu situar el ratolí damunt del codi replegat per revisar ràpidament les parts ocultes.

Per personalitzar les opcions de replegament de codi:

 1. Seleccioneu Eines > Opcions > Editor > General.
 2. Per deshabilitar el replegament del codi, netegeu Utilitzar replegament de codi. Denoteu que el replegament del codi per defecte està habilitat.
 3. Seleccioneu els blocs de codi a contraure per defecte quant obriu un fitxer.

Personalitzant les dreceres de teclat

En l'IDE NetBeans, seleccioneu Eines > Opcions > Mapa de caràcters Podeu fer-ho de diferents formes:

 • Seleccionar un conjunt preestablert de dreceres de teclat, el qual s'anomena Perfil.
 • Editar determinades dreceres de teclat.

Podeu desar les vostres definicions de les vostres dreceres com a Perfils. Després, podeu alternar d'un perfil a un altre per canviar ràpidament diverses preferències. Per exemple, per crear un perfil personalitzat de dreceres de teclat:

 1. En la finestra Opcions > Mapa de caràcters, cliqueu a Gestionar perfils.
 2. Seleccioneu el perfil que voleu utilitzar com a base pel vostre nou perfil i cliqueu a Duplicar.
 3. Introduiu el nom del perfil nou i cliqueu a Acceptar.
 4. Assegureu-vos que el nou perfil estigui seleccionat i modifiqueu les dreceres que necessiteu.
  Per editar una drecera, cliqueu dues vegades al camp Dreceres o cliqueu al botó de punts suspensius (...). Quant premeu la seqüència de tecles, l'hi és afegida la combinació.
  Si voleu afegir caràcters especials, com Tabulador, Escapament, o Retorn, cliqueu al botó de punts suspensius (...) i seleccioneu la tecla des de la finestra emergent.
 5. Quant acabeu l'edició, cliqueu Acceptar en la finestra Opcions.

Per trobar una drecera per a una comanda específica, escriviu el nom de la comanda en el camp de Cercar. Per trobar una comanda mitjançant un combinació, inseriu el cursor en el camp Cercar a Dreceres, i premeu la combinació de tecles de la drecera.

 

Acoloriment i ressaltament semàntic

L'Editor Java de l'IDE mostra els elements del codi en diferents colors, basant-se en la semàntica del vostre codi. Amb l'acoloriment de la semàntica, la identificació de diversos elements en el vostre codi es converteix una tasca senzilla. A més del acoloriments, l'editor de Java ressalta elements similars amb un color de fons concret. D'aquesta manera, podeu veure la característica de ressaltament com una alternativa a la comanda Cercar, perquè en combinació amb el subratllat d'errors, us dóna una visió general d'on les zones ressaltades estan situades dins del fitxer.

Personalitzant colors

Per personalitzar les preferències de l'acoloriment de sintaxis per l'editor Java, Seleccioneu Eines > Opcions > Tipus de lletra i colors.

El IDe proporciona diferents esquemes d'acoloriment preestablerts, els quals s'anomenen Perfils. Podeu crear perfils nous amb colors personalitzats i alternar ràpidament entre ells.

Es recomana desar els colors personalitzats en perfils nous. Per exemple, feu el següent:

 1. En la finestra Opcions > Tipus de lletra i colors, cliqueu a Duplicar que està situat a la vora del llistat desplegable de Perfils.
 2. Introduïu el nom del perfil nou i cliqueu a Acceptar.
 3. Assegureu-vos que el perfil nou estigui actualment seleccionat, i que heu seleccionat Java des del llistat desplegable de Llenguatges.
 4. Seleccioneu una categoria i canvieu per aquesta categoria el tipus de lletra, color de la lletra (color primer pla), fons i efectes,
  Utilitzeu la finestra de Previsualització per veure'n els resultats.
 5. Cliqueu a Acceptar.

Nota: Totes les preferències i perfils de l'IDE NetBeans estan emmagatzemades en userdir de NetBeans (adreceu-vos a les PMF de com localitzar el userdir pel vostre sistema operatiu). Quant actualitzeu a versions més noves de NetBeans, podeu exportar les preferències antigues i després importar-les a la nova versió.

Per exportar les preferències de l'IDE:

 1. En la finestra Opcions (Eines > Opcions), cliqueu a Exportar.
 2. Especifique el nom i localització del fitxer ZIP que serà creat.
 3. Seleccioneu les preferències que voleu exportar i cliqueu a Acceptar.

Per importar les preferències al IDE:

 1. En la finestra Opcions (Eines > Opcions), cliqueu a Importar.
 2. Especifiqueu el fitxer ZIP amb les preferències de l'IDE, o bé la ruta al userdir d'una versió anterior.
 3. Seleccioneu les preferències que vulgueu importar i cliqueu a Acceptar.

 

Exemple d'acoloriment

A l'esquerra, podeu visualitzar un exemple de l'esquema d'acoloriment. Depenent de les vostres preferències, els vostres colors es poden visualitzar de forma diferent a la captura de pantalla.

Diversos colors són utilitzats per paraules clau (blau), variables i camps (verd), i paràmetres (taronja).

Les referències a mètodes o classes obsolets es mostren com a tatxats. Això us adverteix quant aneu a escriure codi que confia en membres obsolets.

Els membres sense utilitzar són subratllats amb una línia ondulada de color blau. Els comentaris es mostren amb gris.

 

Utilitzant ressaltaments

El IDE ressalta els usos del mateix element, correspondència de claus, punts de sortida de mètodes, i punts de llançament d'excepcions.

Si situeu el cursor damunt d'un element, com un camp o una variable, tots els usos d'aquests element són ressaltats. Denoteu que la ratlla d'error en el cantó del marge dret indica els usos d'aquest element en tot el fitxer font (vegeu Ratlles d'error). Cliqueu a la ratlla d'error per navegar ràpidament a la localització desitjada d'ús.

Si decidiu reanomenar totes les instàncies ressaltades, utilitzeu la comanda Reanomenar instància (Ctrl-R o seleccioneu Reestructuració > Reanomenar).

 

Navegació

L'editor Java proporciona diferents formes per a poder navegar a través del codi. Vegeu tot seguit diversos exemples que mostren les característiques de navegació de l'editor Java.

Subratllat d'errors

Les ratlles d'error del cantó del marge dret de l'editor proporcionen una visió general dels llocs marcats en el fitxer actual: errors, indicacions, ocurrències ressaltades, i anotacions. Denoteu que el marge de senyalització d'errors representen un fitxer sencer, no tan sols la part que està mostrada en l'editor. Mitjançant les ratlles d'error, podeu identificar ràpidament si el fitxer té qualsevol error o advertència, sense desplaçar-vos per tor el fitxer.

Cliqueu en una ratlla d'error per saltar a la línia que la marca referencia.

Navegant des de l'editor: Anar a...

Utilitzeu els següents "anar a..", comandes localitzades sota l'element del menú de navegació, per saltar a les localitzacions destí:

 • Anar a la declaració (Ctr-B, per defecte). Mantingueu pitjada la tecla Ctrl i cliqueu a l'ús de la classe, mètode o camp per saltar a la seva declaració. També podeu situar el cursor damunt del membre (una classe, un mètode, o un camp) i seleccionar Navegació > Anar a la declaració, o bé amb el botó dret seleccionar Navegació > Anar a la declaració, des de la finestra emergent.
 • Anar a la font (Ctrl-Maj-B, per defecte). Mantingueu pitjada la tecla Ctrl i cliqueu a una classe, un mètode, o un camp per saltar al codi font, si la font està està disponible. També podeu situar el cursor damunt del membre (una classe, un mètode, o un camp) i podeu tant prémer Ctrl-Maj-B, o bé seleccionar Navegació > Anar a la font, en el menú principal.

 • Anar al tipus (Ctrl-O), Anar al fitxer (Alt-Maj-O), i Anar al símbol (Ctrl-Alt-Maj-O). Si coneixeu el nom del tipus (class, interface, annotation o enum), el nom del fitxer, o el símbol, on voleu saltar, utilitzeu aquestes comandes i escriviu el nom en la finestra nova. Fixeu-vos que podeu utilitzar prefixes, cas camell, i comodins.

 • Anar a la línia (Ctrl-G). Introduïu el número de línia on voleu saltar.

Saltant a l'última edició

Per retornar ràpidament a la vostra última edició, enacara que estigueu en un altre fitxer o projecte. premeu Ctrl-Q o utilitzeu el botó de la barra d'eines l'editor Java situat al corner superior esquerra. L'últim document s'obre, i el cursor es situa en la posició de l'última edició.

Alternació entre fitxers

 

Hi han dos maneres molt còmodes que us permeten alternar entre documents oberts:

 • Anar enredera (Alt-Esquerra) i Anar endavant (Alt-Dreta). Per anar a l'anterior fitxer editat o avançar, seleccioneu Navegació < Retrocedir o Navegació < Avançar, o bé premeu els botons corresponents de la barra d'eines de l'editor (mostrats en la figura). El fitxer s'obre, i el cursor es situa en la posició de la vostra última edició. Quant cliqueu a un d'aquest botons, podeu expandir el llistat de fitxers recents i clicar a navegar a qualsevol d'ells.

 • Commutar entre fitxers (Ctrl-Tab). Després que premeu Ctrl-Tabulador, tots els fitxers oberts es mostren a una finestra emergent, Mantingueu pitjada la tecla Ctrl i pitgeu diversos cops la tecla Tabulador per seleccionar el fitxer que voleu obrir:

Utilitzant marcadors

Podeu utilitzar marcadors per a navegar ràpidament a través de llocs concrets del vostre codi.

Premeu Ctrl-Maj-M (o amb el botó dret cliqueu al marge esquerra i seleccioneu Marcador > Commutar marcador) per emmarcar la línia actual. La línia emmarcada és mostrada amb una icona blava petita en el marge esquerra (vegeu la figura).

Per a treure el marcador, torneu a prémer Ctrl-Maj-M un altre cop.

Per anar al següent marcador, premeu Ctrl-Maj-Punt, per anar a l'anterior marcador, premeu Ctrl-Maj-Coma.

Utilitzant el navegador

La finestra de navegació proporciona visualitzacions estructurades dels fitxers amb els quals esteu treballant, permetent-vos navegar ràpidament entre diferents parts del fitxer.

Per obrir la finestra de Navegació, seleccioneu Finestra > Navegació > Navegador, o bé premeu Ctrl-7.

En la finestra de Navegació, podeu fer el següent:

 • Seleccionar entre diferents visualitzacions: Membres, Patrons Beans, Arbres, Elements, etc.
 • Cliqueu dues vegades en un element per a saltar a la línia on està definit.
 • Cliqueu amb el botó dret i apliqueu comandes, com Anar a la font, Trobar usos, i Reestructurar.
 • Aplicar filtres als elements mostrats en el navegador (utilitzeu els botons de la part inferior)
 • Escriviu el nom de l'element que voleu trobar (la finestra de navegació ha d'estar activa).

 


Vegeu també

principi

Apèndix A: Icones en la finestra d'auto-completat de codi

Icona Significat Variants (si n'hi ha)

Significat

Tipus d'anotació    
Classe    
Paquet    
Tipus d'enumeració    
Plantilla de codi    
Constructor Nou constructor (generar)
    Constructor protegit
    Constructor privat
    Constructor privat de paquet
Camp Camp protegit
    Camp privat
    Icona pel camp privat paquet Camp privat paquet
Camp estàtic Camp estàtic protegit
    Camp estàtic privat
    Camp estàtic privat paquet
Interfície    
Paraula Java    
Mètode Mètode protegit
    Mètode privat
    Mètode privat paquet
Mètode estàtic Mètode estàtic protegit
    Mètode estàtic privat
    Mètode estàtic privat paquet
Variable local    
Atribut    
get support for the NetBeans

Support