Källkoderna


Källkoden till NetBeans är tillgänglig i enlighet med CDDL-licensen (Common Development and Distribution License).

Källkoden är tillgänglig i en Mercurial-databas. All NetBeans-utveckling på denna webbplats sker med hjälp av Mercurial-servern. Förslag på och beslut om utvecklingsprojekt läggs och fattas i de offentliga utskickslistorna.

Källkoden är tillgänglig på flera olika sätt.

Se building/installation pages om du är intresserad av att bygga från källkoden.

Vad finns det här?


Här hittar du hela källkodsträdet och historiken för NetBeans IDE. Normalt finns det en stabil gren och en utvecklingsgren. Som namnet antyder är utvecklingsgrenen den gren där den fortlöpande utvecklingen pågår – den är mer eller mindre stabil beroende på vilket skede i lanseringscykeln vi befinner oss.

Se dokumentet Mercurial Branches and Labels (Grenar och etiketter i Mercurial) för en beskrivning av den fysiska organisationen av källorna i Mercurial-databasen.

Finns den kompletta källan här eller är det något som saknas?


Av juridiska skäl saknas vissa saker här. Ett fåtal delar av NetBeans IDE är programvara från utomstående tillverkare eller omfattas av en licens som inte tillåter att källkoden offentliggörs här.

Exempel på sådana objekt är:

  • Java-kompilatorn – Java-tolken i NetBeans är en kapsel runt Java-språkskompilatorn (javac). Javac-källkoden är tillgänglig i enlighet med GPL v2-licensen från webbplatsen OpenJDK. I NB 5.x och tidigare versioner används en tidigare version av javac-kompilatorn som omfattas av en mer restriktiv Sun BCL-licens.
  • Xml-tolkar (Xerces, Crimson, Xalan, DOM, SAX, JAXP o.s.v) – Används i IDE för xml-tolkning och manipulation. http://java.sun.com/xml/
  • JavaHelp Runtime library 2.x – I IDE används JavaHelp för visning av elektronisk dokumentation. Distributionen av den extra binärkoden kan också innehålla JavaHelps utvecklingsbibliotek för återskapande av sökbara databaser. http://java.sun.com/products/javahelp/index.html
  • Apache Ant 1.6.x – Ett Java-baserat verktyg som byggsystemet i NetBeans förlitar sig på. http://ant.apache.org/
  • JUnit 3.8.x – Ett ramverk för testning som används för enhetstester i NetBeans. http://www.junit.org/index.html
  • Tomcat 5.x.x – En inbäddad servletcontainer för Java Servlet- och JSP-utveckling. http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html
  • JSP Standard Tag Library (JSTL)http://java.sun.com/products/jsp/jstl/

Enskilda NetBeans-versioner kan innehålla fler eller färre icke CDDL-licensierade extrafiler. Fråga på nbdev-listan för att vara på den säkra sidan.

Bidrag/Medverkan


Läs mer om vad du kan göra.
Not logged in. Log in, Register