Zdroje


Zdrojový kód NetBeans je dostupný pod licenciami Common Development and Distribution License ( CDDL) v1.0 a the GNU General Public License (GPL) v2.

Zdrojový kód je dostupný z repozitárov Mercurial. Celý vývoj NetBeans sa uskutočňuje na serveri Mercurial, ktorý je súčasťou tejto stránky a vývojové návrhy i rozhodnutia sa uskutočňujú vo verejných mailových konferenciách.

Zdroje môžete získať niekoľkými spôsobmi.

Ak sa zaujímate o vytváranie zostavenie (build) zo zdrojov, pozrite si vytváranie zostavení/inštalácia.

Takže čo presne tu je?


To, čo je tu dostupné, je celý strom zdrojov a história vývoja NetBeans IDE. Vo všeobecnosti je tu "stabilná" a "vývojová" vetva. Vývojová vetva je miesto, kde dochádza k vývoju - môže byť viac alebo menej stabilná v závislosti na tom, v akom bode vývojového cyklu sa nachádza.

Popis fyzického usporiadania zdrojov v Mercurial repozitári, nájdete v dokumente Vetvy a návestia Mercurial.

Je to, čo sa tu nachádza, kompletný zdroj? Nechýba tu niečo?


Existujú niektoré veci, ktoré tu nie je možné legálne umiestniť. Zopár častí NetBeans IDE, ktoré sú softvérom od tretích strán, alebo spadajú pod licenciu, ktorá neumožňuje zverejniť zdrojový kód.

Týka sa to napríklad aj týchto položiek:

  • Prekladač Java Compiler - Java parser (syntaktický analyzátor) v NetBeans je obalom pre prekladač jazyka Java (javac). Zdroje javac sú dostupné pod licenciou GPL v2 zo stránky OpenJDK. NB 5.x a skoršie verzie používali predchádzajúcu verziu javac prekladača, ktorý bol pod reštriktívnejšou licenciou Sun BCL.
  • XML Parsery(Xerces, Crimson, Xalan, DOM, SAX, JAXP, ...) - používané v celom IDE pre parsovanie a manipuláciu s XML. http://java.sun.com/xml/
  • Knižnica JavaHelp Runtime library 2.x - IDE používa JavaHelp na zobrazenie online dokumentácie. Niektoré binárne distribúcie môžu tiež obsahovať JavaHelp vývojové knižnice development-time library na prestavbu vyhľadávacích databáz. http://java.sun.com/products/javahelp/index.html
  • Apache Ant 1.6.x - Zostavovací Nástroj založený na Jave , od ktorého závisí zostavovací systém NetBeans. http://ant.apache.org/
  • JUnit 3.8.x - testovacia sústava používaná na spúšťanie testov jednotiek v NetBeans. http://www.junit.org/index.html
  • Tomcat 5.x.x - vstavaný "servlet" kontajner pre vývoj Java Servlet a JSP. http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html
  • Knižnica JSP Standard Tag Library (JSTL) - http://java.sun.com/products/jsp/jstl/

Dané vydanie NetBeans môže v sebe obsahovať viac alebo menej dodatočných súborov bez CDDL licencie. Spájajte sa v konferencii nbdev, aby ste si boli istí.

Prispievanie


Pozrite si stránku ako sa zapojiť.
Not logged in. Log in, Register