Źródła


Kod źródłowy NetBeans udostępniony jest na licencji zbliżonej do Mozilla Public License.

Kod źródłowy jest dostępny w repozytorium Mercurial. Cały proces tworzenia NetBeans odbywa się przy użyciu serwera Mercurial na tej stronie, propozycje projektowe i decyzje podejmowane są na publicznych listach dyskusyjnych.

Kod źródłowy można uzyskać na kilka sposobów.

Jeśli jesteście zainteresowani budowaniem ze źródeł, przejdźcie do stron o budowaniu/instalacji.

Co tak naprawdę można tu znaleźć?


Dostępne tutaj jest kompletne drzewo źródeł oraz historia NetBeans IDE. Generalnie, istnieje gałąź “stabilna oraz gałąź “rozwojowa”. Na gałęzi rozwojowej odbywa się całość projektowania i tworzenia – dostępne tu wersje będą mniej lub bardziej stabilne w zależności od stopnia zaawansowania cyklu rozwojowego.

Jeśli jesteście zainteresowani fizyczną organizacją źródeł w repozytorium Mercurial, przejrzyjcie dokument gałęzie i nazwy Mercurial.

Czy dostępne są tu pełne źródła? Czy jest coś czego tutaj nie ma?


Istnieją pewne elementy, których nie może tutaj być z powodu ograniczeń prawnych. Jest kilka takich części NetBeans IDE, które są oprogramowaniem stworzonym poza fundacją netbeans, bądź są udostępnione na licencji, która nie zezwala na ich tutaj publikację.

Przykładowo są to:

  • Kompilator Java - parser opakowuje kompilator z JDK 5.0. Źródła JDK podlegają innej, bardziej restrykcyjnej licencji, dlatego źródła kompilatora nie mogą być tutaj udostępniane.
  • Parsery XML (Xerces, Crimson, Xalan, DOM, SAX, JAXP, ...) - używane w całym IDE do parsowania i operacji na XML. http://java.sun.com/xml/
  • Biblioteka Java Runtime 2.x - tDE używa JavaHelp do wyświetlania dokumentacji online. Dodatkowe binaria mogą zawierać również wersję rozwojową biblioteki JavaHelp do przebudowywania przeszukiwanych baz danych. http://java.sun.com/products/javahelp/index.html
  • Apache Ant 1.6.x - pisane w Java narzędzie budowania projektów na którym opiera się system budowania projektów NetBeans. http://ant.apache.org/
  • JUnit 3.8.x - zestaw narzędzi testowania aplikacji używanych w NetBeans. http://www.junit.org/index.html
  • Tomcat 5.x.x - zintegrowany kontener serwletów używany przy budowaniu Java Servlet i JSP. http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html
  • JSP Standard Tag Library (JSTL) - http://java.sun.com/products/jsp/jstl/

Dana emisja NetBeans może zawierać więcej albo mniej elementów na licencji innej niż SPL. Zapytajcie na liście dyskusyjnej nbdev jeśli chcecie się upewnić co do ich ilości w konkretnym wydaniu.

Współudział


Przeczytaj stronę o angażowaniu się w projekt.
Not logged in. Log in, Register