De Broncode


De NetBeans broncode is beschikbaar onder een gewijzigde versie van de Mozilla Public License.

De broncode is opgeslagen in een Mercurial repository. Bij alle ontwikkel-werkzaamheden aan NetBeans wordt de Mercurial server op deze site gebruikt, en ontwikkelvoorstellen en de besluitvorming vinden plaats op de publieke mailinglijsten.

Je kunt op verschillende manieren aan de broncode komen:

Als je geinteresseerd bent in het bouwen/compileren van Netbeans vanuit de broncode, kijk dan op de building/installation pagina's.

Wat is er hier precies beschikbaar?


Het gehele broncode-archief en de geschiedenis van de NetBeans IDE zijn hier na te zoeken. Ruwweg gezegd is er in het archief sprake van een "stabiele tak" en een "ontwikkel-tak." De ontwikkel-tak is de plek waar het nieuwe ontwikkelwerk plaatsvindt - de code daar zal meer of minder stabiel zijn, afhankelijk van waar precies in de release-cycle men zich bevindt.

Voor een beschrijving van hoe de broncode fysiek in de Mercurial repository opgenomen is: zie het Mercurial Branches and Labels document.

Wat er hier aanwezig is - is dat de complete broncode? Is er niets dat ontbreekt?


Er zijn een paar onderdelen die hier afwezig zijn om juridische redenen. Enkele onderdelen van de NetBeans IDE zijn 'third party software', of vallen onder een licentie die niet toestaat dat de broncode publiek ter beschikking wordt gesteld.

Deze onderdelen, die vereist zijn om een werkende versie te compileren, zijn in versleutelde vorm via Mercurial beschikbaar en in de broncode-snapshots opgenomen. Om deze versleutelde code (bijvoorbeeld nodig om een werkende Netbeans-versie te bouwen / compileren vanaf de broncode), te kunnen gebruiken is het nodig de betrokken licentie-overeenkomsten te accepteren. Dit wordt je gevraagd tijdens het compileren. Voor meer informatie zie: Scrambler description.

De onderdelen in kwestie zijn de volgende:

  • De Java Parser en Interne Compiler - De parser is een 'schil' om de JDK 1.4 compiler. De interne compiler is daaraan verwante code. De JDK broncode valt onder een meer beperkende licentie en kan hier dus niet ter beschikking worden gesteld. In principe zou een alternatieve open-source parser kunnen worden gebouwd, en de interne compiler zou kunnen worden weggelaten of herbouwd, maar dit zou een enorme hoeveelheid ontwikkelwerk met zich meebrengen.

  • XML Parsers (Xerces, Crimson, Xalan, DOM, SAX, JAXP, ...) - deze worden in de IDE gebruikt om XML te ontleden (parsing) en te bewerken. http://java.sun.com/xml/

  • JavaHelp Runtime library 1.x - de IDE gebruikt JavaHelp om online documentatie te tonen. Hierbij kan de JavaHelp development-time library meegeleverd worden zodat zoek-databases eventueel herbouwd kunnen worden. http://java.sun.com/products/javahelp/index.html

  • Jython - een andere interpreter voor scripting. http://www.jython.org/

  • BeanShell - nog een andere interpreter. http://www.beanshell.org/

Een bepaalde versie van NetBeans kan meer of minder niet-SPL-gelicenseerde extra bestanden bevatten. Om zeker te zijn kun je bij nbdev navraag doen.

Een bijdrage leveren


Zie de getting involved page.
Not logged in. Log in, Register