המקורות


קוד המקור של The NetBeans זמין במסגרת Common Development and Distribution License (CDDL).

קוד המקור זמין במאגר Mercurial. כל הפיתוח של NetBeans מתבצע באמצעות שרת Mercurial באתר זה, ואילו הצעות פיתוח והחלטות נעשות ברשימות דיוור ציבוריות.

ניתן לקבל את המקור במספר דרכים.

אם את מעוניין ליצור build מקוד מקור, עיין בדפי הבנייה/התקנה.

אז מה יש כאן?


זמינים כאן כל עץ המקור וההיסטוריה של NetBeans IDE. באופן כללי, קיים הענף "היציב" ו"ענף הפיתוח". ענף הפיתוח הוא המקום שבו מתבצע הפיתוח השוטף - הוא יהיה יציב פחות או יותר, בהתאם לנקודה שבה הוא נמצא במחזור המהדורה.

לקבלת תיאור של הארגון הפיזי של המקור במאגר ה-Mercurial, עיין במסמך ענפי ותוויות Mercurial.

האם מה שנמצא כאן הוא המקור המלא? האם יש משהו שלא נמצא כאן?


קיימים מספר דברים שלא נמצאים כאן בשל סיבות משפטיות. קיימים מספר חלקים של ה- NetBeans IDE שהם תוכנה של צד שלישי או כפופים לרישיון שאינו מאפשר להפוך את המקור שלהם לנחלת הכלל כאן.

דוגמאות לפריטים מסוג זה כוללות:

  • Java Compiler - תוכנית הניתוח של Java ב-NetBeans היא מעטפת סביב הקומפיילר של שפת Java (javac). מקורות javac זמינים במסגרת רישיון GPL v2 באתרOpenJDK. NB 5.x וגרסאות מוקדמות יותר משתמשות בגרסה קודמת של קומפיילר javac הזמין בכפוף לרישיון מגביל יותר של Sun BCL.
  • תוכניות ניתוח XML ‏(Xerces, ‏Crimson, ‏Xalan, ‏DOM, ‏SAX, ‏JAXP, ...) - המשמשות בכל ה-IDE לניתוח ניתוח והפעלת XML. http://java.sun.com/xml/
  • JavaHelp Runtime library 2.x - ה-IDE משתמש ב-JavaHelp כדי להציג תיעוד מקוון. גם הפצת הקבצים הבינאריים הנוספים עשויה לכלול את ספריית זמן הפיתוח של JavaHelp כדי לבנות מחדש מסדי נתונים לחיפוש. http://java.sun.com/products/javahelp/index.html
  • Apache Ant 1.6.x - כלי build מבוסס Java שמערכת ה-build של NetBeans תלויה בו. http://ant.apache.org/
  • JUnit 3.8.x - מסגרת בדיקה המשמשת להרצת בדיקות יחידה ב-NetBeans. http://www.junit.org/index.html
  • Tomcat 5.x.x - ‏servlet container משובץ לפיתוח Java Servlet ו-JSP. http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html
  • JSP Standard Tag Library ‏(JSTL) - http://java.sun.com/products/jsp/jstl/

מהדורה נתונה של NetBeans יכולה לכלול בתוכה קבצים רבים או מעטים יותר ללא רישוי CDDL. כדי להיות בטוח, ברר ברשימהnbdev .

תרומה


עיין בדף לקחת חלק.
Not logged in. Log in, Register