منابع


کد منبع NetBeans در گواهینامه عمومی پخش و توسعه (CDDL) در دسترس شما می باشد.

کد منبع در یک مخزن Mercurial ذخیره شده است. توسعه نرم افزاری NetBeans با استفاده از سرور Mercurial در این سایت و کلیه پیشنهادات و تصمیم گیری ها در لیست های پستی عمومی موجود است.

شما می توانید با روش های مختلفی به منابع دسترسی پیدا کنید.

اگر مایل به ساخت یک برنامه از طریق منابع هستید، به صفحات نصب/ساخت برنامه مراجعه کنید.

دقیقاً چه مواردی در این قسمت موجود است؟


آنچه در این قسمت در دسترس شما است نمودار درختی منابع و تاریخچه NetBeans IDE می باشد. به طور کلی یک شاخه "ثابت" و یک "شاخه توسعه" وجود دارد. شاخه توسعه قسمتی است که در آن توسعه های مداوم صورت می گیرد - این موضوع بسته به مرحله ای از چرخه که محصول در آن قرار دارد کمابیش ثابت است.

جهت دستیابی به شرحی از سازمان فیزیکی منابع در مخزن Mercurial، به سند شاخه ها و نشانه های Mercurial مراجعه کنید.

آیا آنچه در اینجاست، منبع کامل است؟ آیا چیز دیگری هست که در اینجا وجود نداشته باشد؟


مواردی وجود دارد که به دلایل قانونی در این قسمت موجود نیست. بخش های اندکی از NetBeans IDE وجود دارند که نرم افزار شخص ثالث بوده یا مشروط به مجوزی هستند که در آن عمومی شدن منابع مجاز نیست.

نمونه هایی از موارد موجود در زیر آورده شده است:

  • Java Compiler (کامپایلر جاوا) - تجزیه کننده جاوا در NetBeans به عنوان یک پوشش در اطراف کامپایلر زبان جاوا (javac) می باشد. منابع جاوا تحت مجوز GPL v2 از سایت OpenJDK می باشند. NB 5.x و نسخه های قدیمی تر آن از نسخه قبلی کامپایلر جاوا استفاده می کنند که تحت مجوز محدودتری از Sun BCL قرار دارد.
  • XML Parsers (تجزیه کنند های XML) شامل (Xerces ،Crimson, Xalan ،DOM ،SAX ،JAXP...) - در IDE به منظور تجزیه و دستکاری XML استفاده می شوند. http://java.sun.com/xml/
  • JavaHelp Runtime library 2.x (کتابخانه زمان اجرای راهنمای جاوا)- نرم افزار IDE از JavaHelp (راهنمای جاوا) جهت نمایش اسناد به صورت آنلاین استفاده می کند. همچنین ممکن است جهت بازسازی جستجوی پایگاه های داده ای، یک توزیع دوتایی اضافی نیز در کتابخانه زمان اجرای راهنمای جاوا وجود داشته باشد. http://java.sun.com/products/javahelp/index.html
  • Apache Ant 1.6.x - یک ابزار جاوا که سیستم سازنده NetBeans به آن وابسته است. http://ant.apache.org/
  • JUnit 3.8.x - یک چارچوب آزمایشی که برای اجرای آزمایش واحدها در NetBeans استفاده می شود. http://www.junit.org/index.html
  • Tomcat 5.x.x - یک فایل داخلی Servlet است که برای توسعه JSP و برنامه های Servlet جاوا استفاده می شود. http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html
  • کتابخانه اطلاعات استاندارد (JSTL) - http://java.sun.com/products/jsp/jstl/

یک نشریه NetBeans ممکن است دارای فایل های بیشتر یا کمتری بدون گواهینامه عمومی پخش و توسعه (CDDL) باشد. جهت اطمینان به لیست nbdev مراجعه کنید.

مشارکت


به صفحه مشارکت مراجعه کنید.
Not logged in. Log in, Register