Αρχεία πηγαίου κώδικα


Ο πηγαίος κώδικας του NetBeans είναι διαθέσιμος σύμφωνα με την Άδεια κοινής ανάπτυξης και διανομής (CDDL).

Ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος σε ένα αποθετήριο δεδομένων Mercurial. Όλη η ανάπτυξη του NetBeans πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διακομιστή Mercurial σε αυτήν την τοποθεσία, ενώ οι προτάσεις και αποφάσεις ανάπτυξης εμφανίζονται στις δημόσιες λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα με αρκετούς τρόπους.

Αν ενδιαφέρεστε για ανάπτυξη από τον πηγαίο κώδικα, επισκεφθείτε τις σελίδες δημιουργίας/εγκατάστασης.

Άρα τι ακριβώς υπάρχει εδώ;


Εδώ υπάρχει ολόκληρο το δέντρο και το ιστορικό πηγαίου κώδικα του NetBeans IDE. Γενικά, υπάρχει ένας "σταθερός" κλάδος και ένας κλάδος "ανάπτυξης". Ο κλάδος ανάπτυξης είναι αυτός στον οποίο πραγματοποιείται διαρκώς ανάπτυξη - θα είναι λιγότερο ή περισσότερο σταθερός, ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκεται στον κύκλο έκδοσης.

Για μια περιγραφή της φυσικής οργάνωσης των πόρων στο αποθετήριο δεδομένων Mercurial, ανατρέξτε στο έγγραφο Κλάδοι και ετικέτες Mercurial.

Αυτά που υπάρχουν εδώ είναι ο πλήρης πηγαίος κώδικας; Υπάρχει κάτι που δεν βρίσκεται εδώ;


Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να βρίσκονται εδώ για νομικούς λόγους. Ορισμένα μέρη του NetBeans IDE αποτελούνται από λογισμικό τρίτων ή διέπονται από άδειες χρήσης που δεν επιτρέπουν τη δημοσίευση του πηγαίου κώδικά τους εδώ.

Τέτοια παραδείγματα είναι τα εξής:

  • Μεταγλωττιστής Java - Ο συντακτικός αναλύτης της Java στο NetBeans περικλείει το μεταγλωττιστή της Java (javac). Ο πηγαίος κώδικας του javac είναι διαθέσιμος υπό την άδεια χρήσης GPL v2 στην τοποθεσία OpenJDK. Οι εκδόσεις NB 5.x και προγενέστερες χρησιμοποιούν μια παλαιότερη έκδοση του μεταγλωττιστή javac, ο οποίος βρισκόταν υπό μια πιο περιοριστική άδεια χρήσης Sun BCL.
  • Συντακτικοί αναλύτες XML (Xerces, Crimson, Xalan, DOM, SAX, JAXP, ...) - χρησιμοποιούνται σε όλο το IDE για την ανάλυση της σύνταξης και το χειρισμό της XML. http://java.sun.com/xml/
  • Βιβλιοθήκη περιβάλλοντος εκτέλεσης JavaHelp 2.x - το IDE χρησιμοποιεί τη JavaHelp για την εμφάνιση ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Η διανομή επιπλέον δυαδικών αρχείων μπορεί να περιλαμβάνει επίσης τη βιβλιοθήκη περιβάλλοντος ανάπτυξης JavaHelp για την επαναδημιουργία βάσεων δεδομένων αναζήτησης. http://java.sun.com/products/javahelp/index.html
  • Apache Ant 1.6.x - εργαλείο ανάπτυξης που βασίζεται στη Java, στο οποίο στηρίζεται το σύστημα ανάπτυξης NetBeans. http://ant.apache.org/
  • JUnit 3.8.x - πλαίσιο δοκιμής που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση δοκιμών μονάδων στο NetBeans. http://www.junit.org/index.html
  • Tomcat 5.x.x - ενσωματωμένος υποδοχέας servlet για Java Servlet και ανάπτυξη JSP. http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html
  • JSP Standard Tag Library (JSTL) - http://java.sun.com/products/jsp/jstl/

Μια δεδομένη έκδοση του NetBeans μπορεί να περιέχει περισσότερα ή λιγότερα αρχεία που δεν διέπονται από την άδεια CDDL. Για να βεβαιωθείτε, απευθυνθείτε στον κατάλογο nbdev.

Συνεισφορά


Ανατρέξτε στη σελίδα "Πώς μπορείτε να συμβάλλετε".
Not logged in. Log in, Register