Zdroje


Zdrojový kód NetBeans je k dispozici pod licencí Common Development and Distribution License (CDDL).

Zdrojový kód je k dispozici v Mercurial repozitáři. Veškerý vývoj v rámci NetBeans probíhá pomocí Mercurial serveru na této stránce a vývojové návrhy a rozhodnutí probíhají na veřejných mailing listech.

Zdroje můžete získat několika způsoby.

Pokud máte zájem vytvořit build ze zdrojů, viz stránky pro kompilaci/instalaci.

Co přesně tu tedy je?


To, co je zde k dispozici, je celý zdrojový strom a historie NetBeans IDE. Obecně vzato je zde "stabilní" větev a "vývojová" větev. Vývojová větev je místo, kde trvale dochází k vývoji - bude více či méně stabilní podle toho, v jakém bodu distribučního cyklu se nachází.

Popis fyzické organizace zdrojů v Mercurial repozitáři viz v dokumentu Mercurial větve a štítky.

Je to, co je tady, kompletní zdroj? Nechybí tu snad něco?


Jsou některé věci, které zde není možné umístit ze zákonných důvodů. Existují určité části NetBeans IDE, které jsou softwarem třetích stran nebo spadají pod určitou licenci, která nedovoluje, aby jejich zdroje zde byly zveřejněny.

Jedná se například o tyto položky:

  • Java Compiler - Java parser v NetBeans je wrapper kolem jazykového kompilátoru Java (javac). Zdroje javac jsou k dispozici pod licencí GPL v2 ze stránky OpenJDK. NB 5.x a dřívější verze používají předchozí verzi kompilátoru javac, na kterou platila přísnější licence Sun BCL.
  • XML Parsers (Xerces, Crimson, Xalan, DOM, SAX, JAXP, ...) - používají se v celém IDE pro XML parsování a manipulaci. http://java.sun.com/xml/
  • JavaHelp Runtime library 2.x - IDE používá JavaHelp pro zobrazení dokumentace on-line. K distribuci dodatečných binárních souborů může také patřit rekompilace vyhledávacích databází pomocí knihovny JavaHelp development-time library. http://java.sun.com/products/javahelp/index.html
  • Apache Ant 1.6.x - kompilační nástroj na bázi Javy, na kterém závisí kompilační systém NetBeans. http://ant.apache.org/
  • JUnit 3.8.x - testovací rámec, který se používá pro spouštění testů jednotek v NetBeans. http://www.junit.org/index.html
  • Tomcat 5.x.x - vestavěný "servlet container" pro Java Servlet a vývoj JSP. http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html
  • JSP Standard Tag Library (JSTL) - http://java.sun.com/products/jsp/jstl/

Daná distribuce NetBeans může mít v sobě více nebo méně souborů bez licence CDDL. Pro jistotu se zeptejte na listu nbdev.

Jak přispívat


Viz stránku jak jak se zapojit.
Not logged in. Log in, Register