Instruccions d'instal·lació de l'IDE NetBeans 6.9.1

Aquest document descriu com instal·lar l'IDE NetBeans 6.9.1 al vostre ordinador. Vegeu les notes del llançament de l'IDE NetBeans 6.9.1 per a més informació quant als sistemes operatius suportats i les configuracions de maquinari per l'IDE. Per a conèixer les noves funcionalitats incloses en el llançament d'aquest IDE vegeu la pàgina d'Informació del llançament de l'IDE NetBeans 6.9.1.

Continguts

Programari necessari

Per a instal·lar l'IDE Netbeans es necessita el JDK (Java SE Development Kit) 6.0, 13ª actualització o posterior. La versió 6.9.1 de l'IDE no pot instal·lar-se amb el JDK 5.0. Podeu descarregar l'última actualització del JDK 6.0 a http://java.sun.com/javase/downloads.

Els paquets de NetBeans de PHP, Ruby i C/C++ NetBeans únicament necessiten tenir instal·lat el JRE (Java Runtime Environment) 6 per a instal·lar-se i executar-se. Tanmateix, si teniu planejat utilitzar qualsevol de les característiques de Java, necessiteu el JDK 6.0.

principi

Opcions de descàrrega de l'instal·lador

En la pàgina de descàrrega de l'IDE NetBeans, podeu obtenir un o més instal·ladors, cadascun conté l'IDE base i eines addicionals.

Estan disponibles els següents instal·ladors:

 • Java SE. Suporta totes les característiques estàndards pel desenvolupament de Java SE, així com suport per a la plataforma de desenvolupament RCP de NetBeans.
 • JavaFX. Inclou l'SDK de JavaFX 1.3.1 i l'eina de composició de JavaFX per al desenvolupament d'aplicacions multi-plataforma de qualitats superiors.
 • Java. Proporciona eines per al desenvolupament d'aplicacions Java SE, Java EE i Java ME, així com suport per a la plataforma de desenvolupament RCP de NetBeans. Aquesta opció de descàrrega també inclou el Servidor GlassFish OSE (Open Source Edition) 3.0.1, i Apache Tomcat 6.0.26.
 • Ruby. Proporciona eines pel desenvolupament Ruby i suporta Rails i JRuby. També conté el servidor GlassFish OSE (Open Source Edition) 3.0.1.
 • C/C++. Suporta el desenvolupament en llenguatges C, C++, Qt, Fortran i Assemblador.
 • PHP. Proporciona eines pel desenvolupament de PHP 5.x, i els Frameworks Zend i Symfony.
 • Tot. Aquesta és l'opció de descàrrega completa, la qual conté tots els entorns d'execució i tecnologies que estan disponibles per a l'IDE NetBeans.

principi

Personalització de la vostra instal·lació

Si descarregueu les opcions de descàrrega Java o "Tot", podeu seleccionar exactament quines eines i entorns d'execució a instal·lar. Cliqueu a Personalitzar a la pàgina de benvinguda de l'instal·lador i seleccioneu les característiques que voleu utilitzar. Per a més informació, vegeu Instal·lació del programari.

Si voleu afegir funcionalitats al vostre IDE NetBeans, utilitzeu el gestor de complements de NetBeans. Per exemple, assumint que heu iniciat la descàrrega i instal·lació del Pack de Ruby. Després decidiu que voleu provar la funcionalitat C/C++. Per a fer-ho, dirigiu-vos al gestor de complements de NetBeans des de l'IDE (seleccioneu Eines > Complements) i afegiu el pack C/C++ a la vostra instal·lació existent.

Hi han diverses notes importants quant a la instal·lació i configuració per a algunes de les característiques de l'IDE NetBeans.

 1. Apache Tomcat 6.0.26 està inclós a les opcions de descàrrega "Java" i "Tot", no obstant aquest no s'instal·la per defecte. Per a instal·lar Apache Tomcat des de les descàrregues de Java o "Tot", executeu l'instal·lador i seleccioneu Apache Tomcat 6.0.26 en el quadre de diàleg de personalitzar la instal·lació.
 2. Pel desenvolupament C/C++ (aplicable a les descàrregues C/C++ i "Tot"), addicionalment necessiteu instal·lar els compiladors i les eines. Per a més informació, referiu-vos a Configuració de l'IDE NetBeans per a C/C++/Fortran.
 3. Per a Mac OS X, podeu personalitzar la instal·lació de l'IDE NetBeans des de les descàrregues Java, Ruby, i ''Tot''. La instal·lació de l'IDE des de les descàrregues JavaSE, PHP, i C/C++ no pot ser personalitzada.
 4. També podeu descarregar un fitxer ZIP independent de plataformes i llançar l'IDE NetBeans des del fitxer executable. Tingueu en compte que el servidor GlassFish OSE (Open Source Edition), i Apache Tomcat únicament estan disponibles amb els instal·ladors específics per a plataformes.

principi

Iniciant la descàrrega

 1. Aneu a https://netbeans.org/downloads/
 2. En la part superior dreta de la pàgina, seleccioneu l'idioma i plataforma del llistat desplegable. També podeu triar de descarregar i utilitzar un fitxer zip independent de plataforma.
 3. Cliqueu al botó Descarregar per tal de descarregar l'opció que voleu instal·lar.
 4. Deseu el fitxer de l'instal·lador al vostre sistema.

principi

Instal·lació del programari

Seguiu les instruccions en aquesta secció per instal·lar l'IDE al vostre sistema. Aquestes instruccions d'instal·lació s'apliquen a totes les plataformes suportades. Per al llistat de plataformes suportades, vegeu les notes de la versió.

Microsoft Windows, Solaris OS i Linux

Instal·lar el programari

 1. Després que es finalitzi la descàrrega, executeu l'instal·lador.
  • Per a Windows, el fitxer executable de l'instal·lador té l'extensió .exe Clique dos cops al fitxer de l'instal·lador per a executa'l.
  • Per a plataformes Solaris i Linux, el fitxer de l'instal·lador té l'extensió .sh Per a aquestes plataformes, necessiteu que el fitxer de l'insta·lador sigui executable mitjançant la següent comanda: chmod +x <nom-fitxer-intal·lador>
 2. Per triar les eines i els entorns d'execució a instal·lar, realitzeu els següents passos en la pàgina de benvinguda de l'assistent d'instal·lació:
  1. Cliqueu a Personalitzar.
  2. En el quadre de diàleg de personalització de la instal·lació, feu les següents seleccions.
  3. Cliqueu a Acceptar.
 3. A la pàgina de benvinguda de l'assistent d'instal·lació, Cliqueu a Següent.
 4. En la pàgina d'acceptació dels acords de llicència, reviseu els acords de llicència, cliqueu a la casella d'acceptació, i cliqueu a Següent.
 5. A la pàgina d'instal·lació de NetBeans, feu el següent:
  1. Accepteu el directori predeterminat d'instal·lació pel IDE NetBeans o bé especifiqueu un altre directori.

   Nota: El directori d'instal·lació ha d'estar buit i el perfil d'usuari amb el qual esteu executant l'instal·lador ha de tenir permisos de lectura/escriptura per a aquest directori.

  2. Accepteu la instal·lació del JDK predeterminat per a utilitzar amb NetBeans, o bé seleccioneu una instal·lació diferent des del llistat desplegable. Si l'assistent d'instal·lació no va trobar cap instal·lació de JDK compatible per a utilitzar amb l'IDE NetBeans, el vostre JDK no està instal·lat a la localització predeterminada. En aquest cas, especifiqueu la ruta a un JDK instal·lat i cliqueu a Següent, o bé cancel·leu la instal·lació actual. Després d'haver instal·lat la versió del JDK necessària, podeu reiniciar la instal·lació.
 6. Si s'obre la pàgina d'instal·lació del servidor GlassFish OSE (Open Source Edition) 3.0.1, accepteu el directori d'instal·lació predeterminat o bé especifiqueu-ne un altre.
 7. Si esteu instal·lant Tomcat d'Apache, en la seva pàgina d'instal·lació, accepteu el directori predeterminat d'instal·lació o bé especifiqueu una altra localització d'instal·lació.
 8. En la pàgina del resum, verifiqueu que el llistat de components a ser instal·lats siguin correctes i que tingueu l'espai adequat en el vostre sistema per a la instal·lació.
 9. Cliqueu a Instal·lar per a començar la instal·lació.

Nota: Si us trobeu amb problemes durant la completació de la instal·lació, vegeu la Resolució de problemes per a descripcions i solucions suggerides per a incidències sense resoldre que poden afectar al procés d'instal·lació.

Mac OS X

Instal·lar programari

 1. Després que es finalitzi la descàrrega, executeu l'instal·lador. El fitxer d'instal·lació té l'extensió .dmg.
 2. Al panell que s'obre cliqueu a la icona del paquet. El paquet té l'extensió .mpkg. L'assistent d'instal·lació s'inicia.
 3. A la pàgina de benvinguda de l'assistent d'instal·lació, cliqueu a Continuar.
 4. Reviseu els acords de llicència i cliqueu a Continuar. Cliqueu Acceptar a la finestra emergent per a acceptar la llicència.
 5. A la pàgina de Selecció d'una destinació, seleccioneu la unitat i cliqueu a Continuar.
 6. Si heu descarregat el paquet Tot, Java o Ruby, podeu personalitzar la instal·lació. En l'últim panell de l'assistent d'instal·lació, premeu al botó Personalitzar de la part inferior esquerra del panell. Es mostra l'arbre de productes.
 7. Seleccioneu el producte que voleu instal·lar.
 8. Introduïu el nom i la contrasenya de l'administrador pel vostre sistema i cliqueu a Acceptar per a començar la instal·lació.

Paquet independent de plataforma

Executar el programari

 1. Després que es finalitzi la descàrrega del fitxer zip independent de plataforma, extraieu-ho a a qualsevol carpeta del vostre sistema.
 2. Executeu el fitxer executable localitzat al directori netbeans/bin.
 3. Accepteu l'acord de llicència. El IDE NetBeans s'inicia.

Nota: Si no es pot trobar una instal·lació compatible del JDK, potser haureu d'especificar manualment la ruta al directori d'instal·lació del JDK tot fent el següent:

 1. Obriu el fitxer netbeans.conf situat al directori netbeans/etc amb un editor de text.
 2. Introduïu una localització d'instal·lació del JDK compatible per a l'opció netbeans_jdkhome. La localització predeterminada a Windows és C:\Program Files\Java\jdk1.6.0.
 3. Deseu el fitxer netbeans.conf i executeu el fitxer executable del directori netbeans/bin.

Nota: El servidor GlassFish OSE (Open Source Edition), i Apache Tomcat, únicament estan disponibles amb els instal·ladors específics per a plataformes.

principi

Desinstal·lació del programari

Seguiu les següents instruccions, incloses en aquesta secció, per a desinstal·lar l'IDE del vostre ordinador. Aquestes instruccions de desinstal·lació s'apliquen a totes les plataformes suportades. Per al llistat de plataformes suportades, vegeu les notes de la versió.

Microsoft Windows

Si fos necessari, podeu desinstal·lar l'IDE NetBeans, el servidor GlassFish OSE (Open Source Edition) 3.0.1, i Apache Tomcat, utilitzant els següent procediments.

Desinstal·lar l'IDE:

 1. Atureu l'IDE.
 2. Des del Taulell de control, seleccioneu Afegir i treure programes, després seleccioneu l'IDE NetBeans 6.9.1 i cliqueu a treure.

Per a desinstal·lar el Servidor GlassFish OSE (Open Source Edition) 3.0.1:

 1. Atureu l'IDE.
 2. Des del Taulell de control, seleccioneu Afegir i treure programes, després seleccioneu el Servidor GlassFish OSE (Open Source Edition) 3.0.1 i cliqueu a treure.

Desinstal·lat Tomcat d'Apache:

 1. Atureu l'IDE.
 2. Des del Taulell de control, seleccioneu Afegir i treure programes, després seleccioneu Apache Tomcat 6.0.26 i cliqueu a treure.

Sistema Operatiu Solaris, Linux

Si fos necessari, podeu desinstal·lar l'IDE NetBeans, el servidor GlassFish OSE (Open Source Edition) 3.0.1, i Apache Tomcat, utilitzant els següent procediments.

Desinstal·lar l'IDE:

 1. Atureu l'IDE.
 2. En el directori d'instal·lació de l'IDE, executeu el fitxer uninstall.sh.
 3. Per a desinstal·lar GlassFish and Tomcat, juntament amb l'IDE, assegure-vos que en la pàgina del resum, les versions mostrades siguin les correctes, i que estiguin marcades les caselles adequades.
 4. A la pàgina de resum, cliqueu a desinstal·lar.
 5. Després que es finalitzi la desinstal·lació, cliqueu a Finalitzar.

Per a desinstal·lar el Servidor GlassFish OSE (Open Source Edition) 3.0.1:

 1. Atureu l'IDE.
 2. Localitzeu el directori d'instal·lació del servidor d'aplicacions.

  Nota: La localització d'instal·lació predeterminada pot variar, depèn del tipus d'instal·lació i de la plataforma. La següent taula mostra el directori predeterminat d'instal·lació del servidor d'aplicacions en diverses plataformes.

  Plataforma Instal·lat com... Instal·lació de GlassFish 3.0.1
  Windows usuari amb permisos d'administració %ProgramFiles%\glassfish-3.0.1
  Windows usuari %USERPROFILE%\glassfish-3.0.1
  Sistema Operatiu Solaris root /opt/glassfish-3.0.1
  Sistema Operatiu Solaris, Linux usuari ~/glassfish-3.0.1
  Linux root /usr/local/glassfish-3.0.1
 3. En el directori d'instal·lació del servidor d'aplicacions, executeu el fitxer uninstall.sh.
 4. A la pàgina de resum, cliqueu a desinstal·lar.
 5. Després que finalitzi la desinstal·lació, cliqueu a Finalitzar.

Desinstal·lar Tomcat d'Apache:

 1. Atureu l'IDE.
 2. Localitzeu el directori d'instal·lació de Tomcat d'Apache i executeu el fitxer uninstall.sh.
 3. A la pàgina de resum, cliqueu a desinstal·lar.
 4. Després que finalitzi la desinstal·lació, cliqueu a Finalitzar.

Mac OS X

Per a desinstal·lar l'IDE i el servidor d'aplicacions:

 1. Atureu el programari.
 2. Arrossegueu les carpetes o fitxers del programa cap a la paperera. Denoteu que la localització predeterminada de l'IDE i el servidor d'aplicacions és /Applications/NetBeans/.

Paquet independent de plataforma

Per a desinstal·lar els fitxers de l'IDE, seguiu els passos descrits en la secció Neteja després d'una instal·lació incompleta d'aquest document.

principi

Suport d'actualització i instal·lació múltiple

En el mateix sistema poden coexistir múltiples instal·lacions de l'IDE NetBeans 5.x i 6.x amb l'IDE NetBeans 6.9.1. No teniu que desinstal·lar les versions anteriors per a poder instal·lar o executar l'IDE NetBeans 6.9.1.

Si ja disposeu d'una versió instal·lada de l'IDE NetBeans, quant executeu l'IDE NetBeans 6.9.1 per primer cop, podeu triar importar o no les preferències d'usuari existent del directori d'usuari existent.

Nota: En aquest moment no es poden realitzar les actualitzacions de versions incrementals de l'IDE. Per actualitzar a la versió més recent heu de descarregar l'últim instal·lador.

principi

Resolució de problemes

Quant al directori de treball de l'instal·lador

L'instal·lador emmagatzema dades quant a les sessions d'instal·lació en el directori de treball de l'instal·lador. Exemples d'aquestes dades són el llistat de components instal·lats al vostre sistema, missatges de registre d'instal·lació, i dades de registre.

La localització predeterminada pel directori de treball de l'instal·lador és %USERPROFILE%\.nbi en Windows i ~/.nbi en altres plataformes. El sub-directori de registre conté els fitxers de registre de la instal·lació.

Neteja després d'una instal·lació incompleta

Després d'una instal·lació incompleta o insatisfactòria, potser haureu de netejar el vostre sistema d'instal·lacions prèvies.

Per a Microsoft Windows, Solaris, i Linux:

 1. Elimineu el directori de treball de l'instal·lador.
 2. Elimineu els directoris d'instal·lació de l'IDE i del servidor d'aplicacions de GlassFish.
 3. En la plataforma Windows, elimineu totes les entrades al registre nbi* des de les següents claus de registre: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Per Mac OS X:

 • Arrossegueu les carpetes o fitxers de programa a la paperera.

Deshabilitar alguns programes abans de la instal·lació

És millor deshabilitar el talla focs, l'antivirus i les aplicacions de monitorització abans que inicieu la instal·lació. Algunes d'aquestes aplicacions poden impedir que els components de l'IDE siguin configurats correctament durant el procés d'instal·lació.

Per exemple, Si teniu l'aplicació de monitorització de processos de Logitech (LVPrcSrv.exe) executant-se al vostre sistema, atureu-la abans de la instal·lació.

principi

Més informació


principi

Not logged in. Log in, Register