Informació del llançament de l'IDE NetBeans 6.8

El IDE NetBeans ha estat guardonat amb un premi com a entorn de desenvolupament integrat per a Windows, Mac, Linux i Solaris. El projecte NetBeans consta d'un IDE de codi obert i una plataforma d'aplicació que permeten als desenvolupadors crear aplicacions web, empresarials, d'escriptori i de mòbil, d'una forma ràpida utilitzant la plataforma Java, així com JavaFX, PHP, JavaScript i Ajax, Ruby i Ruby on Rails, Groovy i Grails, i C/C++.

El projecte NetBeans està suportat per una comunitat de desenvolupadors vibrant, i ofereix uns recursos extensos de documentació i d'aprenentatge així com una selecció àmplia de complements de tercers.

Descripció general del llançament

El IDE NetBeans 6.8 és el primer IDE en oferir suport per a tota l'especificació de Java EE 6 amb suport millorat per a JSF 2.0/Facelets, Persistència 2.0 de Java, EJB 3.1 incloent la utilització d'EJBs en aplicacions web, serveis web RESTful, i GlassFish v3. També el recomanem per al desenvolupament amb l'últim SDK JavaFX 1.2.1, i per la creació d'aplicacions web PHP amb el nou llançament de PHP 5.3 o amb el Framework Symfony.

La nostra integració única del Projecte Kenai, un projecte de col·laboració per l'hospedatge de projectes de codi-obert, ara ve amb suport complet JIRA, missatgeria instantània millorada i seguidor d'incidències integrat. També hem afegit característiques a la integració de Maven i de bases de dades al IDE, a demés hem millorat la integració de l'editor i de les eines per a projectes de Ruby, Groovy, i C/C++.

Obtenir l'IDE NetBeans 6.8

Download NetBeans IDE 6.8

Documentació

Utilitzeu aquests documents per a iniciar-vos amb l'IDE NetBeans 6.8

Característiques destacades

Java Enterprise Edition 6

 • Projectes Web amb Java EE 6 i perfils web Java EE 6, EJBs en aplicacions web

 • Suport per a EJB 3.1, Assistent de fitxers de projecte EJB que també suporta el tipus de sessió de semi-fallida

 • Serveis web RESTful (JAX-RS 1.1), serveis web GlassFish Metro 2.0 (JAX-WS 2.2), JAXB 2.2

 • Persistència JPA 2.0 de Java, desplegament, depuració i anàlisis amb el servidor d'aplicacions GlassFish v3

java ee 6

Projectes Web amb JavaServer Faces 2.0 (Facelets)

 • Auto-completat de codi, solucions per a errors, auto-completat d'espai de noms, documentació emergent, i auto-importació d'etiquetes per a Facelets

 • Suport d'edició per a biblioteques Facelets, composició de components, llenguatge d'expressió, incloent generadors de formularis JSF i HTML

 • Paleta de components JSF personalitzables que generen formularis i taules de dades JSF des d'entitats

 • Nou assistent de fitxers que genera pàgines web CRUD (de l'anglès Create(crear)/Read(llegir)/update(actualitzar)/delete(eliminar)) personalitzables des d'entitats

 • Ús ampli d'anotacions enlloc de descriptors destacats

facelets

JavaFX

 • Suport afegit per a l'últim SDK de JavaFX 1.2.1

 • Auto-completat de codi millorat

 • Suggeriments per a l'editor: Correcció d'importacions, Encerclament, Implementació de mètodes abstractes, i més coses

 • Navegació millorada: Hiper-enllaços, Anar al tipus, Cercar usos

engranatge RIA de javafx amb gràfiques

Kenai.com: Desenvolupador connectat

 • Suport complet JIRA (complement des del centre d'actualització)

 • Tauler de projecte amb més detalls de membres i projectes, millora en la navegació i en la cerca, compartiment senzill de projectes

 • Millora de la integració de missatgeria instantània: Presència en línia, xats privats i en grup amb membres Kenai, afegiment senzill d'enllaços a codi / fitxers / incidències / traces de pila cap a missatges

 • Millorada la integració del seguidor d'incidències

kenai.com

PHP

 • Suport complet per PHP 5.3: espais de noms, funcions i clàusules lambda, addicions de sintaxis: NOWDOC, condicions ternàries, etiquetes de salt, __callStatic()

 • Suport Framework Symfony: Projectes Symfony, comandes Symfony, dreceres de teclat, acoloriment de sintaxis PHP en fitxers YAML

 • Crear un projecte PHP des d'una aplicació PHP remota

 • PHPUnit, àmbit de codi, millores en la integració FTP/SFTP, exclusió de carpetes de projectes PHP des de l'escaneig/indexació

php

Maven

 • Nou projecte des del catàleg d'arquetipus Maven i suport millorat per a projectes Java EE 6, Groovy i Scala

 • Exclusió de dependència personalitzable en l'arbre de dependència

 • Complement CheckStyle Maven

 • L'acció "Actualitzar des de Kenai" per a projectes hostejats a Kenai.com

maven

Ruby

 • Suport per a la creació d'aplicacions Rails 2.3.4 amb dispensadors, depuració de JRuby 1.4 i Ruby 1.9, i RSpec 1.2.7

 • Millorada la reestructuració del reanomenament, la inferència de tipus, i la navegació

 • Especificació d'arguments per a servidors Rails

 • Execució/Depuració de fitxer amb arguments, també per a fitxers que no formin part del projecte

ruby

C i C++

 • Anàlisis: Nou identificador de compte amb micro-estat, visualització de mapa de fils d'execució, visualització de punts d'accés, visualització de fugues de memòria, visualització de problemes de sincronització

 • Sincronització més ràpida durant el desenvolupament remot

 • Suport per a l'adhesió gdbserver i adhesió senzilla a processos ja en excussió

c i c++

Altres millores

 • Depurador Java: Marcatge d'un objecte en l'arbre de variables amb un nom per a referencia'l en l'expressió

 • Integració de bases de dades: Auto-completat de codi en l'editor SQL ara també per a sentències DELETE, DROP i UPDATE, i per a paraules clau reservades

 • Groovy 1.6.4 i Grails: Millora en l'auto-completat de codi, incloent mètodes introduïts per transformacions AST

bases de dades

Conegueu més característiques de l'última construcció en desenvolupament a la pàgina de novetats i notabilitats de l'IDE NetBeans!Not logged in. Log in, Register