NetBeans utskickslistor

Oavsett om du är en användare som behöver hjälp med IDE eller en utvecklare som diskuterar olika aspekter av en kommande version så är dessa utskickslistor en ovärderlig hjälp. Följ de relevanta länkarna nedan för att prenumerera, säga upp prenumerationer, söka i arkiven eller efter mer information om enskilda listor.

Ny användare? Börja här!

 • Om du är intresserad av att använda NetBeans IDE och behöver support bör du åtminstone prenumerera på nbannounce och nbusers, de viktigaste användar- och intresselistorna.

Vilka andra listor bör man prenumerera på?

 • Om du är intresserad av NetBeans-utveckling bör du prenumerera på nbdev, och eventuellt några andra utvecklarlistor. Om du är djupt involverad i utveckling kan även byggprocesslistorna vara av intresse.
 • Om du utvecklar ett program med ett användargränssnitt eller är intresserad av användbarhetsfrågor bör du prenumerera på användbarhetslistan nbui.
 • Det finns ytterligare några modulspecifika listor, d.v.s. listor som ligger på och handlar om särskilda NetBeans-moduler eller NetBeans-projekt. Dessa listor brukar vara mindre och naturligtvis betydligt mer specialiserade. Det är bäst att fråga på nbdev om du är intresserad av att göra en djupdykning i en viss modul.
 • Det finns även listor för medlemmar som är intresserad av lediga platser med NetBeans-anknytning, netbeans webbplats och NetBeans-evangelism (se listorna med användargruppsanknytning).
 • Du kan även diskutera med Java-utvecklare på exempelvis franska, japanska, kinesiska eller ryska (se listor på svenska).
 • Se licenssidan för information om var du kan diskutera licensen.

Forum och nyhetsgrupper

 • Tillgång till forum

  Om du föredrar diskussionsforum framför utskickslistor kan det vara bra att känna till att alla meddelanden i NetBeans utskickslistor arkiveras till ett fullt fungerande forum. Du kan bläddra igenom och söka i arkiverade e-postmeddelanden. Inlägg i utskickslistorna vidarebefordras till forumet och vice versa. Se följande översikt över alla NetBeans-forum som ligger på Nabble.com.

  Du måste registrera dig på Nabble för att kunna använda denna tjänst. Meddelanden som postas via forumet kontrolleras av oss om du inte sätter upp dig på listan över icke-prenumeranter som har rätt att göra inlägg. Om du vill undvika att dina meddelanden kontrolleras (och för att spara kontrollanterna arbete) kontaktar du listans ägare och begär att få göra inlägg utan att de kontrolleras.

  OBS! SourceCast (det program som är värd för netbeans.org) har inte stöd för forum ännu och denna tjänst tillhandahålls därför av Nabbles tjänst Free Hosted Public Forums.

 • Usenet/NNTP-tillgång

  Om du föredrar USENET-nyheter framför utskickslistor bör du känna till att alla listor på toppnivå är portade till nyheter – inlägg på listorna vidarebefordras till nyhetsgrupperna och vice versa. Ställ in nyhetsläsaren på news.gmane.org. Observera att gruppnamnen (som följer Gmanes konventioner) inte är identiska med namnen på utskickslistorna, även om de flesta är relativt uppenbara. Använd klienten för att söka efter "netbeans"-grupper, t.ex. gmane.comp.java.ide.netbeans.users.

  Om du vill göra inlägg på listorna via NNTP måste du besvara den begäran om auktorisering som Gmane skickar ut. Meddelanden som postas via NNTP kontrolleras av oss om du inte sätter upp dig på listan över icke-prenumeranter som har rätt att göra inlägg. Om du vill undvika att dina meddelanden kontrolleras (och för att spara kontrollanterna arbete) kontaktar du listans ägare och begär att få göra inlägg utan att de kontrolleras.

  OBS! SourceCast (det program som är värd för netbeans.org) har inte stöd för NNTP och denna tjänst tillhandahålls därför via den gratis utskickslistan till NNTP-gatewayen Gmane.

Säga upp prenumerationen på en utskickslista

Samtliga listsidor ovan har länkar för uppsägande av prenumeration (till höger om prenumerationslänken). Tänk på följande om det uppstår problem:

 • Skicka inte e-postmeddelanden med "unsubscribe me" eller "help" i ämnesraden till de listor som du försöker säga upp prenumerationen på.
 • Se Mailing List FAQ (Frågor och svar om utskickslistor) och How to Unsubscribe (Så här säger du upp prenumerationen) om du behöver hjälp.
 • Om du ändå inte kan säga upp prenumerationen kontakter du listans ägare (se Frågor och svar för vidare information).

Nätikett på utskickslistor

Även om alla är välkomna att skriva inlägg är volymen på listorna på toppnivå relativt hög och det innebär generellt sett att inläggen kräver lite tid och eftertanke för att de inte ignoreras helt. Följ allmänna nätikettregler för utskickslistor när du skriver inlägg. Några tips:

 1. Lägg inte in samma meddelanden på mer än en lista. Välj en lista och skriv inlägget där. Om det visar sig vara fel plats kommer någon att uppmärksamma dig på det och föreslå ett alternativ.
 2. Byt inte ämne fullständigt när du svarar på meddelanden eftersom trådade e-postläsare då kommer att visa dem på fel plats. Starta istället en ny tråd genom att skriva ett helt nytt inlägg.
 3. Läs Eric Raymonds guide How To Ask Questions The Smart Way (Konsten att ställa frågor på ett intelligent sätt).
 4. Korta ner ursprungstexten i ditt svar: ta endast med ett absolut minimum av den ursprungliga texten du besvarar. En mycket irriterande ovana är nämligen att inkludera hela det ursprungliga e-postmeddelandet, men endast lämna ett svar som är en rad långt.
 5. Det samma gäller om du besvarar en fråga punkt för punkt (d.v.s. inkluderar en bit av ursprungstexten följt av ditt svar innan du går vidare till nästa punkt) bör du göra det lätt att hitta dina svar. Om du har tagit med 40 rader av den ursprungliga texten följt av ett svar som är en rad långt följt av ytterligare 40 rader originaltext och ett enradssvar o.s.v. blir det väldigt svårt att hitta svaren. Om det är nödvändigt att ta med ett långt citat bör man lägga till en blankrad innan svaret och ytterligare två efter det innan du fortsätter med nästa punkt.
 6. Använd inte stiliserad text i e-postmeddelanden. Ett olämpligt val av typsnitt, teckenstorlek, teckenfärg o.s.v. kan göra dina meddelanden oläsbara för andra. Om du inte har mycket goda skäl till motsatsen bör du endast använda oformaterad text. Om du lämnar texten oformaterad formateras texten av övriga läsares e-postklienter efter deras preferenser, vilket innebär att den blir lättläst och vilsam för ögat.
 7. Av samma anledning bör du inte skicka html-meddelanden. Läsbarhet, meddelandenas storlek och säkerhet är bara ett fåtal skäl till att inte skicka e-post i htlm-format. En bra beskrivning av dessa och andra problem samt anvisningar om hur man avaktiverar hmtl-funktionen i de vanligaste e-postklienterna finns att läsa på http://kb.mozillazine.org/Plain_text_e-mail_%28Thunderbird%29.

  Html-bilagor går dock bra naturligtvis.

Observera följande om e-postfilter

Eftersom många av listorna har en hög volym används vissa konventioner för att underlätta sortering och filtrering. Programvaran för utskickslistan lägger automatiskt till ett prefix i ämnesraden på alla NetBeans-listor i form av namnet på utskickslistan. Meddelanden som skickas till nbdev-listan, t.ex, har ämnen som börjar med [nbdev].

Det är också vanligt att listprenumeranter lägger till något slags ämnesområdeindikator i fältet (t.ex. [Stable3.1 Release]) för att särskilja olika, men besläktade trådar (även om det naturligtvis är upp till de enskilda användarna).


Not logged in. Log in, Register