Listat e postimeve të NetBeans-it

Nëse jeni një përdorues që kërkoni ndihmë për HIZH-in ose një zhvillues që diskuton aspektet e plasimit të produktit tjetër, këto lista e-postave janë ku e gjithë kjo ndodh. Për tu abonuar, ç'abonuar, shfletuar arkivat ose për më shumë informacion për listat individuale, ju lutemi ndiqni lidhjet përkatëse më poshtë.

Përdoruesit e rinj filloni këtu!

 • Nëse jeni të interesuar që të përdorni NetBeans IDE dhe keni nevojë për mbështetje, të paktën regjistrohuni tenbannounce dhe nbusers, listat e përdoruesve dhe të interesit kryesore.

Te cilat lista të tjera duhet të regjistrohem?!

 • Nëse jeni të interesuar në zhvillimin e NetBeans, regjistrohuni te nbdev si dhe , dhe ndoshta disa lista të zhvillimit. Nëse jeni plotësisht i përfshirë në zhvillim, ju mund të jeni të interesuar në blistat e procesit të krijimit.
 • Nëse jeni duke zhvilluar diçka me një ndërfaqe për përdoruesin ose jeni të interesuar në çështjet e përdorueshmërisë, abonohuni te nbui, the lista e përdorueshmërisë..
 • Ka lista për module shtesë, d.m.th. lista që janë për një modul ose projekt specifik të NetBeans. Këto priren të jenë lista më të vogla dhe normalisht shumë më të specializuara. Është më mirë të pyesni për to te nbdev nëse ju jeni të interesuar të thelloheni në ndonjë modul të veçantë.
 • Ne gjithashtu ofrojmë lista për anëtarët e komunitetit që janë të interesuar në ofertat e punës që lidhen me NetBeans, faqen e Internetit netbeans.org dhe evangjelizëm e NetBeans - shihni listat që lidhen me komunitetin.
 • Ju gjithashtu mund të bisedoni me zhvilluesit e Java-s në frëngjisht, rusisht, japonisht ose në gjuhën kineze, shihni listat në gjuhët tuaja.
 • Shihni faqen e licencës për temat se për çfarë do të diskutoni licencën.

Forumet si dhe grupet e lajmeve

 • Hyrja në forum

  Nëse preferoni forumet e diskutimit ndaj listave të e-postave, të gjitha mesazhet e listave të e-postave të NetBeans arkivohen në një forum plotësisht funksional. Shfletoni dhe kërkoni e-postat e arkivuara, postimet te listat e e-postave futen në forum dhe anasjelltas. Këtu jepet vështrimi i përgjithshëm i forumeve të NetBeans që mbahen në Nabble.com

  Ju duhet që të abonohuni në Nabble për të përdorur këtë shërbim. Përveç kësaj, mesazhet e postuara nëpërmjet forumit do të rishikohen nga ne po të mos regjistroheni te lista e jo të abonuarve që lejohen të postojnë.. Për të ruajtur mesazhet nga rishikimi dhe për të kursyer punën e moderatorëve, ju lutemi kontaktoni zotëruesin e listës dhe kërkojini këtë.

  Shënim: SourceCast (aplikimi që menaxhon netbeans.org) akoma nuk përfshin mbështetje për forum, si rrjedhim ky shërbim sigurohet nga shërbimi Free Hosted Public Forums (forume publike të mbajtura Falas) nga Nabble.

 • Hyrja në Usenet / NNTP

  Në mënyrë alternative, nëse preferoni lajmet USENET ndaj listave të e-postave, të gjitha listat e nivelit kryesor kalohen te lajmet - postimet te listat futen te grupet e lajmeve dhe anasjelltas. Drejtojeni lexuesin tuaj të lajmeve te news.gmane.org. Vini re që emrat e grupeve nuk janë saktësisht të njëjtë me emrat e listave të e-postave (për tu përshtatur me marrëveshjet e Gmane), megjithëse shumica janë mjaft të qartë. Përdorni klientin për të kërkuar për grupet "netbeans" - p.sh. gmane.comp.java.ide.netbeans.users.

  Për të postuar te listat nëpërmjet NNTP, ju duhet ti përgjigjeni kërkesës së autorizimit që GMane do të dërgojë. . Përveç kësaj, mesazhet e postuara nëpërmjet NNTP do të rishikohen nga ne po të mos regjistroheni te lista e jo të abonuarve që lejohen të postojnë. Për të ruajtur mesazhet nga rishikimi dhe për të kursyer punën e moderatorëve, ju lutemi kontaktoni zotëruesin e listës dhe kërkojini këtë.

  Shënim: SourceCast (aplikacioni që e mban netbeans.org) nuk e përf shin përkrahjen për NNTP, si rrjedhim ky shërbim sigurohet nga lista e e-postave falas te gateway NNTP i Gmane. Gmane.

Ç'aboni i nga listat e postimeve

Vjegëzat për ç'abonim janë të përfshira në çdo faqe të listave të cekura më lart, afër vjegëzave të regjistrimit. Nëse keni telashe:

 • Mos dërgoni e-posta me "unsubscribe me" ose "help" në listë nga ku ju doni të ç'abonoheni!
 • Kontrolloni faqet Mailing List FAQ si dhe How to Unsubscribe për ndihmë.
 • Nëse ju ende nuk mund të ç'abonoheni, kontaktoni me pronarin- detajet janë në FAQ.

Etiketa e listës

Ndonëse informacioni i gjithsecilit është gjithmonë i mirëpritur, listat e nivelit kryesor janë me shumë voluminoze dhe pak mundim në mesazhet që ju postoni do të thotë ndryshimi ndërmjet marrjes së një përgjigje ose injorimit. Ju lutemi provoni të ndiqni rregullat praktike të listës kur postoni!! Ca këshilla:

 1. Mos postoni të njëjtin mesazh në më shumë se një listë - zgjidhni një listë dhe postoni atje. Nëse është vendi i gabuar dikush do t'ju njoftojë dhe do të sugjerojë një tjetër.
 2. Mos iu përgjigjni një mesazhi dhe të ndryshoni plotësisht subjektin, sepse lexuesit e e-postave me nëntema e shfaqin atë në një vend të çuditshëm; dërgoni një mesazh të ri kur nisni një temë të re.
 3. Lexoni udhërrëfyesin Erik Rajmond-it Si të pyetni pyetjet në mënyrë të mençur.
 4. Ju lutemi hiqeni tekstin origjinal në përgjigjen tuaj. Përfshini minimalen e mundshme të tekstit origjinal që lidhet direkt me përgjigjen tuaj. Zakoni më i keq është kthimi i një përgjigje me një rresht që ndiqet nga e-maili origjinal i plotë.
 5. Në mënyrë të ngjashme, nëse po jepni përgjigje pikë pas pike, ku përfshini disa tekst origjinal dhe pastaj e ndiqni atë me përgjigjen tuaj dhe pastaj bëni të njëjtën gjë me pikën tjetër, ju lutemi bëheni të lehtë për gjetjen e përgjigjeve tuaja. I Nëse keni përfshirë 40 rreshta me tekstin origjinal dhe e keni ndjekur atë nga një përgjigje me një rresht, pastaj shkoni te 40 rreshtat e tjerë të tekstit origjinal, është shumë e vështirë për të gjetur përgjigjen tuaj atje. Nëse duhet të përfshini 40 rreshta me tekst të cituar, ndoshta shtoni një rresht bosh mbas tij para përgjigjes tuaj. Shtoni, ndoshta, dy rreshta bosh mbas përgjigjes tuaj para se të vazhdoni përsëri me tekstin origjinal.
 6. Ju lutemi mos përdorni tekst me stile në e-mailin tuaj. Zgjedhja juaj e llojit të germave, madhësisë së germave, ngjyrës së germave, etj. mund ta bëjnë e-postën tuaj pothuajse të palexueshëm për të tjerët! Ju lutemi përdorni tekst të zakonshëm po të mos keni një arsye detyruese.. Nëse ju thjesht nuk i jepni stil tekstit tuaj, lexuesit e e-maileve të gjithsecilit do ti japin atij stilin që dëshirojnë, duke siguruar që ai të jetë kudo i lexueshëm dhe i kënaqshëm për syrin.
 7. Në mënyrë të ngjashme, ju lutemi mos dërgoni mesazhe HTML! Lexueshmëria, madhësia e mesazheve dhe siguria janë thjesht disa nga arsyet për të mos dërguar e-postë me HTML. . Një përshkrim i mirë i këtyre dhe probleme të tjera, si dhe udhëzimet sesi të çaktivizoni e-mailin me HTML në shumë klientë e-maili të zakonshëm është i disponueshëm në adresën http://kb.mozillazine.org/Plain_text_e-mail_%28Thunderbird%29.

  Bashkëngjitjet HTML janë gjithashtu në rregull!

Një shënim për filtrat e e-postës

Meqenëse disa nga këto lista janë me volum të madh, disa marrëveshje janë në përdorim për të ndihmuar renditjen dhe filtrimin. Softueri i listës së e-postave automatikisht fut si parashtesë përpara fushave su: e të gjitha listave të NetBeans emrin e listës së e-postave, kështu për shembull mesazhet te lista nbdev kanë tema që fillojnë me [nbdev].

shtë e zakonshme për regjistruesit në listë që të shtojnë ndonjë etiketë për temën te fusha e temës, si [Stable3.1 Release], për të ndjekur nëntemat e ndryshme që nuk kanë lidhje. Kjo sigurisht që varet plotësisht nga individi.


Not logged in. Log in, Register