Đóng góp cho netbeans.org

Như bạn có thể biết, NetBeans là một dự án nguồn mở. Điều đó có nghĩa là trong khi các công ty có thể tạo ra các sản phẩm thương mại từ đây, nó chủ yếu được định hướng bởi cộng đồng. Ý nghĩa là ở chỗ, ví dụ, nếu bạn có thể đóng góp kiến thức mà giúp cho ai khác, bạn cuối cùng sẽ được lợi. Nếu nó là các báo cáo lỗi hoặc các yêu cầu cải tiến, mọi người sẽ được lợi nhờ có được những công cụ tốt hơn khi các sửa lỗi hay các cải tiến được thực thi. Về bản chất, khi nó là NetBeans, thì bạn ngồi trên ghế tài xế - nếu không có người sử dụng phần mềm, thì không có lý do nào cho bất cứ điều gì trong số này.

Đây là một số cách mà bạn có thể đóng góp cho cộng đồng NetBeans, mỗi cách sẽ có phần thưởng riêng. Có nhiều cách để giúp cho dự án mà không cần đóng góp mã trên thực tế!

Hỗ trợ, Xúc tiến cho Cộng đồng

 • Tham gia vào Các Danh sách Gửi thư
  Có một số Danh sách Gửi thư và nhóm thông tin tại netbeans.org, nơi mọi người sử dụng phần mềm có thể được lợi từ sự thành thạo của người khác. Để thực sự hữu ích, các danh sách của cộng đồng cần có dữ liệu đầu vào của bạn! Xin đừng ngại đăng bài - hãy giúp người khác ở những chỗ khi bạn có thể!
 • Xúc tiến cho NetBeans!
  Nếu bạn là một người dùng NetBeans, hãy nói ra điều đó! Có rất nhiều cạnh tranh bên ngoài, và nhiều người phát triển chưa từng nghe nói về NetBeans, hoặc tệ hơn, đã nghe nói nhưng lại hiểu sai, hoặc chưa từng nghe nói về những cải tiến gần đây. Hãy truyền bá lời nói - nói về những điểm mạnh, và điểm yếu của NetBeans strenghts, trên các blog, các Danh sách Gửi thư của ngành industry, các tạp chí ấn bản và các diễn đàn. Bạn đã tạo (hay đã viết) môt bài báo hoặc một đánh giá liên quan đến NetBeans chưa? Chúng tôi rất muốn được đọc nó!

Gửi Nội dung, Các Bản dịch

Gửi lên các Báo cáo Lỗi, Viết Mã

 • Gửi Báo cáo Lỗi
  Các báo cáo lỗi rất hữu ích cho những người phát triển, và là một cách thức tuyệt vời để đóng góp cho dự án! Hãy nhớ bỏ ra một chút thời gian khi gửi báo cáo lỗi - đảm bảo bạn có thể mô phỏng vấn đề, và hãy hết sức rõ ràng trong bản mô tả của bạn.
 • Gửi Yêu cầu Cải tiến
  Nếu có điều gì bạn muốn thấy trong IDE và có điều gì bạn không muốn thấy, hoặc có điều gì bạn có thể hình dung về viêc cải tiến, hãy cho chúng tôi biết! Các yêu cầu tăng cường sẽ được gửi vào hệ thống theo dõi vấn đề, tương tự như đối với các lỗi.
 • Đóng góp Mã và các Plugin Module
  Như được đề cập ở trên, NetBeans là một dự án nguồn mở - tất cả mã nguồn đều có sẵn, và nếu có một tính năng mà bạn muốn thấy, hoặc một lỗi mà bạn muốn được sửa, bạn có khả năng để làm cho điều đó xảy ra. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc phát triển các plugin module, đóng góp các bản vá lỗi and đóng góp các plugin module. Xuất bản các plugin module của bạn trong Cổng Plugin và nhận được hồi âm từ các thành viên cộng đồng là đồng bào của bạn!
Not logged in. Log in, Register