Kontributi për te netbeans.org

Ju me gjasë e dini që NetBeans është një projekt me kod të hapur. Projektet me kod të hapur kryesisht janë të udhëhequra nga komuniteti, megjithëse kompanitë mund të bëjnë produkte komerciale nga këto projekte. Projektet me kod të hapur inkurajojnë të gjithë në komunitet të kontribuojnë njohuritë e si dhe përvojën e tyre, të dhurojnë, që të përfitoj secili në komunitet. Për shembull, kur komuniteti kontribuon me kërkesat për përmirësim ose kur të dorëzoj në raport për gabime, riparime ose përmirësimet janë të zbatuara për të përmirësuar veglat, dhe secili përfiton. Pasi që NetBeans është me kod të hapur, ju mund të ndikoni në atë që ndodh në HIZH dhe drejtimin e rritjes në të ardhmen.

Kontributi i kodit nuk është mënyra e vetme për të ndihmuar NetBeans-in! Lexo listën në vijim për mënyrat tjera që ju mund të ndihmoni komunitetit.

Përkrahja e komunitetit , promovimi

 • Pjesëmarrja në listat e postimeve
  Ka disa lista të postimeve dhe grup-të-lajmeve te netbeans.org, ku njerëzit mund që përdorin softuerin mund të përfitojnë nga përvojat e të tjerëve. Për të qenë me të vërtetë të dobishëm, listat komunitetit iu nevojiten shkrimet tuaja! Ju lutemi mos u frikësohuni të postoni - ndihmoni ata ku të mundeni ju!
 • Reklamo NetBeans!
  Nëse je shfrytëzues i NetBeans-it, fol! Ka shumë grime si dhe shumë zhvillues ende nuk kanë dëgjuar për NetBeans, ose më keq kanë dëgjuar për të por kanë keqkuptime, ose nuk kanë dëgjuar për përmirësimet e fundme. Ndihmo në përhapjen e fjalëve - fol për fuqitë e NetBeans-it, si dhe dobësitë, në blogje, lista të postimeve të industrisë, revista të shtypura si dhe forume. Nëse gjeni (ose shkruani) një artikull që lidhet me NetBeans ose një rishikim? Ne do të donim ta lexonim!

Dorëzo përmbajtjen, përkthimin

Dorëzo raporte të gabimeve (Bug) , shkruaj kod

 • Mbush një Rapor gabimi (Bug report)
  Raportet e gabimeve janë të shumë të dobishme për zhvilluesit, si dhe një mënyrë e shkëlqyer në kontribuonim në projekt! Kujtoni që të merrni ca çaste kur ta ta mbushni raportin e gabimeve - sigurohuni që ne të mund ta ribëjmë problemin, si dhe të jeni shumë eksplicit në përshkrimin tuaj.
 • Dorëzo një kërkesë për shtojca
  Nëse ka diçka që ju do të doni ta shihni në HIZH dhe që nuk e ka, ose diçka që ju e imagjinoni që do ta përmirësoj, na bëni të dimë për të Kërkesat për shtojca mbushen në sistemin për përcjelljen e çështjeve , the që është i njëjtë edhe për gabime.
 • Kontribuo kode she dhe module shtojca
  Siç është cekur më lart, NetBeans është një projekt me kod të hapur - i të gjithë kodi burimor është i gatshëm , si dhe aty ka edhe pjesë tjera që ju do të doni ti shihni, ose një gabim që ju do të doni të shihni të jetë i ndrequr, ju e keni mundësinë që ta bëni këtë të ndodhë. Ju mund të mësoni për zhvillimin e moduleve shtojca , kontributin e arnave si dhe kontributin e module shtojcë. Publiko module shtojcë tuaja në Portalin e shtojcave si dhe merr vlerësim nga kolegët tjerë anëtarë të komunitetit!
Not logged in. Log in, Register