Prispievanie do netbeans.org

Pravdepodobne už asi viete, že NetBeans je otvorený projekt. Otvorené projekty sú primárne vytvárané komunitami, no i napriek tomu, spoločnosti môžu vytvárať z týchto projektov komerčné produkty. Otvorené projekty nabádajú každého z komunity, aby prispeli svojimi poznatkami a skúsenosťami, aby ostatní z komunity mohli z nich profitovať. Napríklad, ak niekto z komunity zadefinuje požiadavky alebo pošle správu o chybe, sú potom implementované opravy a vylepšenia zlepšujúce nástroje, z ktorých profituje každý. Vďaka tomu, že NetBeans je otvorený, môžete ovplyvňovať čo sa stane s IDE a ďalší vývoj a smerovanie NetBeans.

Programovanie kódu nie je jediný spôsob ako môžete pomôcť NetBeans! Prečítajte si zoznam nižšie, v ktorom sú ďalšie spôsoby ako môžete pomôcť komunite.

Podpora komunity, propagácia

 • Zúčastnite sa mailovej konferencie

  Na netbeans.org niekoľko konferencií a diskusných skupín, kde môžu ľudia používajúci softvér profitovať zo skúseností iných. Ak chcete byť naozaj užitoční, konferencie ocenia Vaše príspevky! Prosím nebojte sa prispievať - pomôžte ostatným, ak môžete!

 • Propagujte NetBeans!
  Ak používate NetBeans, hovorte o ňom! Je veľká konkurencia a mnoho vývojárov o NetBeans ešte nepočulo alebo, čo je horšie, počulo, ale majú mylné predstavy alebo nepočuli o najnovších vylepšeniach. Pomôžte to rozšíriť - hovorte o výhodách a nevýhodách NetBeans, na blogoch, ostatných mailových konferenciách a fórach, v tlači a časopisoch. Našli (alebo napísali) ste článok alebo recenziu súvisiacu s NetBeans ? Radi si ju prečítame!

Pošlite príspevky, preklady

Pošlite chybové hlásenia, naprogramujte kód

 • Podajte správu o chybe
  Správy o chybách sú veľmi užitočné pre vývojárov a významným spôsobom pomáhajú projektu! Uvedomte si, že správne oznámenie chyby si vyžaduje trochu času - presvedčte sa, že ste napísali zrozumiteľný, a presný opis chyby.
 • Podajte požiadavky na zlepšenie
  Ak je niečo čo by ste v IDE radi videli alebo, čo by ste tam radšej nevideli alebo, ak si viete prestaviť niečo, čo by sa dalo zlepšiť, dajte nám vedieť! Požiadavky na zlepšenie by mali byť zaradené do systému sledovaných položiek, rovnako ako chyby.
 • Prispejte kódom alebo rozširujúcimi modulmi
  Ako už bolo povedané, NetBeans je otvorený projekt - všetky zdrojové kódy sú voľne dostupné, a ak existuje nejaká funkcia, ktorú by ste radi videli, alebo chyba, ktorú by ste chceli opraviť, máte právomoc to zmeniť. Môžete sa dozvedieť viac o vytváraní rozširujúcich modulov, zverejňovaní záplat a zverejňovaní rozširujúcich modulov. Zverejnite Vaše rozširujúce moduly na Portále rozšírení a sledujte reakcie ostatných členov komunity!
Not logged in. Log in, Register