Jak přispívat na netbeans.org

Jak asi víte, NetBeans je Open Source projekt. To znamená, že i když z toho, co je zde obsaženo, mohou společnosti vyrábět komerční produkty, je to především orientováno na komunitu. Znamená to například, že když můžete přispět poznatky, které pomohou někomu jinému, budete z toho mít nakonec užitek vy sami. Ať už se jedná o problémové zprávy nebo žádosti o vylepšení, každý má užitek z lepších nástrojů, když se implementují opravy nebo vylepšení. Pokud se jedná o NetBeans, jste v podstatě na sedadle řidiče - pokud by lidé software nepoužívali, nebyl by důvod něco takového uspořádat.

Zde jsou některé způsoby, jak můžete přispívat v rámci komunity NetBeans, a každý z nich přinese své ovoce. Existuje mnoho způsobů, jak můžete projektu pomoci bez sdělování kódu!

Podpora komunity, propagace

 • Podílejte se na mailing listech
  Na netbeans.org je několik mailing listů a diskuzních skupin, kde si mohou lidé využívající tento software vzájemně vyměňovat zkušenosti. Chcete-li být doopravdy užiteční, komunitní listy potřebují i vaše vstupy! Nebojte se prosím sdělovat druhým informace - když můžete, pomožte jim!
 • Propagujte NetBeans!
  Pokud patříte k uživatelům NetBeans, dávejte to vědět! Je velká konkurence a mnoho vývojářů o NetBeans neslyšelo nebo, a to je horší, slyšelo, ale mají mylné představy, anebo neslyšelo o nedávných vylepšeních. Sdělujte to dál - mluvte o silných i slabých stránkách NetBeans v blozích, odborných sděleních, tištěných časopisech a na fórech. Našli (nebo napsali) jste článek nebo shrnutí související s NetBeans? Rádi bychom si to přečetli!

Předkládaná náplň, překlady

Posílejte problémové zprávy, napište kód

 • Zařaďte problémovou zprávu
  Problémové zprávy jsou pro vývojáře velmi užitečné a pro projekt jsou značným přínosem! Nezapomeňte, že zařazení problémové zprávy si vyžádá nějký čas - ujistěte se, že problém můžete duplikovat, a poskytněte jasný popis.
 • Zařaďte žádost o vylepšení
  Pokud existuje něco, co byste v IDE rádi viděli nebo co byste raději neviděli, nebo pokud si dovedete představit, že by něco mohlo být vylepšeno, dejte nám vědět! Žádosti o vylepšení by měly být zařazeny do systému pro sledování položek stejně jako v případě problémů.
 • Jak přispívat kódy a plug-in moduly
  Jak bylo zmíněno výše, NetBeans je Open Source projekt - veškeré zdrojové kódy jsou k dispozici a pokud snad je nějaká funkce, kterou byste rádi viděli, nebo problém, který byste chtěli vyřešit, máte moc tak učinit. O vývoji plug-in modulů, příspěvcích v podobě záplat a příspěvcích v podobě plug-in modulů. Zveřejněte své plug-in moduly na Plug-in portálu a získejte zpětnou vazbu od vašich kolegů v komunitě!
Not logged in. Log in, Register